Gå til hovedindhold

Progression i Progressiv Alliance-projektet II

30. oktober 2015
Kort fortalt

Det ambitiøse globale forskningsprojekt, 'Progressive MS Alliance', har nu udvalgt 11 stærke netværksprojekter, der skal kæmpe om næste års tocifrede millionbevillinger. Scleroseforeningen præsenterer kort hvert af projekterne i løbet af de seneste uger.

I sidste uge skrev vi om de første 4 projekter, der blev tildelt en såkaldt Collaborative Network Awards som led i anden runde af forskningsbevillingerne fra ’Progressiv MS Alliance’.

Her følger en kortfattet præsentation af de næste 4 projekter. 

Funktion af centralnervesystem-relevante risikovarianter for udvikling af sclerose 

- I dette projekt, vil forskere fra Yale University, USA, forsøge at finde frem til hvilke personer, der er i risiko for at udvikle progressiv sclerose, ved at identificere gen-varianter, der både prædisponerer til udvikling af sclerose (risikogener), og samtidig er vigtige for hjernecellers funktion. Efterfølgende vil store patientgrupper med sclerose blive testet for de udvalgte gener for at bekræfte om de øger risikoen for alvorlig nervebeskadigelse og sygdomsprogression. Ideelt set er målet således, at disse gener kan monitoreres hos patienter og specifik behandling kan målrettes den genetiske defekt. Projektet vil udnytte moderne teknologier til bl.a. at om-programmere hudceller til hjerneceller, samt til at studere forskelle mellem personer med og uden risikogener, hvilket i sidste ende kan resultere i et avanceret system til at skræddersy hvilke lægemidler, der kan forebygge progression på individniveau. 

MR-scannings-markører for invalideringsprogression til brug i kliniske studier

- I dette projekt, vil canadiske forskere fra McGill University i Montreal, udvikle nye evalueringsmarkører for MR-scanninger, til bedre og billigere at kunne bestemme virkningen af lægemidler. Håbet er, at det kan lede til kortere, billigere og færre patientundersøgelser. Forskerne vil især fokusere på at forbedre og udvikle redskaber og markører til at forudsige den invaliderende progression i sclerosepatienter. En sådan tilgang kan gøre det muligt, at undersøge langt flere lægemidler i langt færre patienter og dermed gøre det lettere og hurtigere at udføre kliniske studier. 

Billeddiagnostik af rygmarven til identificering af biomarkører for sygdomsudvikling og behandlingsovervågning i progressiv sclerose

- I dette projekt, vil en række europæiske forskningsgrupper etablere et internationalt billeddiagnostisk center, hvis formål er at bestemme og validere nye MR-skannings rygmarvsmarkører. Abnormaliteter og beskadigelser i rygmarven, særligt nær nakken, forekommer hos de fleste sclerosepatienter, men nuværende rygmarvsscanninger giver ikke tilfredsstillende eller optimale resultater. Dette projekt vil forøge at standardisere og forfine rygsmarvs-scanningsprocedurer, og forbedre forståelsen af de underliggende mekanismer, der kobler rygmarvs-skader med invaliditet og deraf sygdomsprogression over tid. Det vil samtidig kunne bidrage til bedre farmakologiske- og rehabiliteringsstrategier for progressiv sclerose.

Forudsigelse af sekundær progressiv sclerose

- I dette projekt, vil amerikanske forskere fra Mount Sinai i New York, identificere en mere pålidelig markør til forudsigelse af udvikling af sekundær progressiv sclerose. Målet er at samle et international konsortium bestående af en række sclerosecentre, der har indsamlet omfattende patientinformation. Ved at studere kliniske data og skanningsdata fra patienter der er nøje fulgt over længere tid, håber forskerne at kunne udvikle tidlige og pålidelige markører for overgangen fra attakvis til sekundær progressiv sclerose, hvilket i sidste ende skal forbedre behandlingsstrategien i denne fase af scleroseudviklingen. 

Der er ingen kommentar endnu