Gå til hovedindhold

Rapport om indsatsen for patienter med sclerose

25. oktober 2016
Kort fortalt

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en status over de sundhedsfaglige indsatser til patienter med multipel sclerose. Læs interview med Scleroseforeningens direktør om rapporten.

Thumbnail

 

Formålet med den 33 sider lange rapport er at kortlægge den samlede indsats for sclerosepatienter, og rapporten favner en beskrivelse af Sclerosehospitalerne, landets scleroseklinikker og de kommunale rehabiliteringstilbud. Kortlægningen er gennemført af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe, der har bestået af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sclerose, Sclerosehospitalerne og Scleroseforeningen.

Kalder til handling

Selv om rapporten først blev offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i går, har dens beskrivelse af kapacitetsudfordringerne på Sclerosehospitalerne allerede kaldt til politisk handling. I forbindelse med de igangværende satspuljeforhandlinger har regeringen og Dansk Folkeparti således meddelt pressen, at de ønsker at afsætte 32 millioner kroner til en nedbringelse af ventetiderne på Sclerosehospitalerne over de næste fire år.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens rapport her og Jyllands-Postens artikel om regeringens og DF’s ønske om at styrke scleroseindsatsen her. Nedenfor kan du læse om Scleroseforeningens direktør Klaus Høms reaktion på den færdige rapport:

Hvad er det for en rapport?

Klaus Høm: ”Det er en rapport, der indledningsvis redegør for den stigende forekomst af sclerose i Danmark, som har medført et stadig større pres på Sclerosehospitalerne og landets scleroseklinikker, hvor ressourcerne ikke er fulgt med. Formålet med rapporten er at få beskrevet de kapacitetsudfordringer, som det øgede pres har betydet. Dels på Sclerosehospitalerne, der udgør det ene ben i rapporten. Dels på scleroseklinikkerne på landets hospitaler, der udgør det andet ben.”

Er du tilfreds med rapporten?

Klaus Høm: ”Rapporten beskriver alvorlige ressourceproblemer på scleroseområdet, som kalder på handling. Derfor er det en kæmpestor glæde at kunne konstatere, at rapporten så hurtigt bliver fulgt op af politisk handling. Både Dansk Folkeparti og regeringen, men også de Konservative har meddelt, at de går til satspuljeforhandlingerne med et ønske om at styrke indsatsen på Sclerosehospitalerne.”

Ser du nogle problemer i rapporten?

”Rapporten beskriver fint kapacitetsudfordringerne på Sclerosehospitalerne. Til gengæld beskriver den ikke nær så fyldestgørende de udfordringer, der gør sig gældende på scleroseklinikkerne på landets sygehuse. Rapportens opgørelse af ventetiderne på scleroseklinikkerne baserer sig alene på ventetiden for første kontakt med en neurolog. Det vil sige, at den kun giver et billede af ventetiderne i forbindelse med udredningen. Altså berører rapporten ikke ventetiderne, når man først er diagnosticeret og er i et behandlingsforløb. Rapporten gør selv opmærksom på denne mangel og henviser i den forbindelse til Scleroseforeningens undersøgelser. Det er undersøgelser, der viser, at mange patienter oplever lange ventetider, aflysninger og udsættelser af faste kontroller. Det er et område, som der derfor også er brug for at få nærmere belyst.”  

Mener du, at der er brug for en ny stor kortlægning?

Klaus Høm: ”Nej, rapporten, som den foreligger, levner ingen tvivl om, at der problemer på hele området. Og det siger også sig selv: Antallet af patienter er fordoblet på 20 år, og ressourcerne er ikke fulgt med.”

Men hvad er der så brug for?

Klaus Høm: ”Der er brug for at finde konkrete løsninger på ressourceproblemerne på klinikkerne. Andet er simpelthen ikke rimeligt over for patienterne.”

Hvad gør Scleroseforeningen nu?

Klaus Høm: ”Vi ser det som vores naturlige pligt at gå forrest i det her arbejde. Vi er allerede i kontakt med Danske Regioner om, hvordan man kan organisere indsatsen på scleroseklinikkerne på landets hospitaler smartere. Der ér mangel på scleroselæger. En del af løsningen kunne derfor være opgaveglidning i form af yderligere uddannelse af flere sclerosesygeplejersker. Det kan andre lande finde ud af. Så det bør vi også kunne.”

 

Læs mere om Scleroseforeningens undersøgelse af ressourceproblemerne på scleroseklinikkerne her.

 

Der er ingen kommentar endnu