Gå til hovedindhold

Så kom tilskuddet til medicinsk cannabis!

22. marts 2018
Kort fortalt

Så kom det. Det længe ventede tilskud til forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der siden 1. januar 2018 har gjort det lovligt for danske læger at udskrive cannabis til en række patienter, heriblandt sclerosepatienter.

 

Så kom det. Det længe ventede tilskud til forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der siden 1. januar 2018 har gjort det lovligt for danske læger at udskrive cannabis til en række patienter, heriblandt sclerosepatienter.

Næsten tre måneder efter forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet, har sundhedsminister Ellen Trane Nørby og sundhedsordførerne fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti i dag vedtaget en tilskudsordning, der skal reducere egenbetalingen for den medicinske cannabis.

”Endelig,” lyder det fra Scleroseforeningens direktør Klaus Høm. Så sent som i går eftermiddags var han forbi Sundhedsministeriet for at aflevere 6.217 underskrifter fra danskere, der har skrevet under på Scleroseforeningens krav til politikerne om et tilskud nu. 

”Tilskuddet burde have været der fra starten, så lad os glæde os over, at det nu endelig er der. For uden tilskud er forsøgsordningen ikke et reelt alternativ til det illegale marked. Ordningen henvender sig jo til patienter, der for langt størstedelens vedkommende er så syge og invaliderede af deres symptomer, at det kun er et beskedent fåtal blandt dem, der stadig har en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Altså har de mindre end nogen råd til den høje egenbetaling for de cannabisplanteprodukter, der indtil videre har været udbudt inden for rammerne, uddyber Klaus Høm.”

Tilskuddet bliver på 100 pct. af prisen på den medicinske cannabis til terminalpatienter og på 50 pct. til alle andre patienter i målgruppe for ordningen. Det gælder sclerosepatienter med smerter og spasmer, rygmarvsskadede og patienter med kroniske smerter, som ikke har gavn af konventionel medicin. Dog kan der højst gives 10.000 kr. i tilskud årligt per patient.

Scleroseforeningen har jo tidligere udtalt, at medicinsk cannabis bør omfattes af de almindelige tilskudsregler, hvor egenbetalingen for tilskudsberettiget medicin er maks. 4.000 kr. om året. Er du tilfreds med størrelsen på tilskuddet til medicinsk cannabis, som for nogle vil betyde, at egenbetalingen vil blive over 4.000 kr.?

Klaus Høm: ”Målet er klart: Der skal ingen økonomisk forskelsbehandling være på patienter, der har tilstrækkelig gavn af konventionel medicin, som er omfattet af de almindelige tilskudsregler, og patienter, der har brug medicinsk cannabis. Det vil vi fortsat arbejde for. Men vi anerkender også, at det er et stort og afgørende skridt i den rigtige retning, at forsøgsordningen nu i langt højere grad kan konkurrere med priserne på det sorte marked.”

Virker først fra 2019, men med tilbagevirkende kraft for hele 2018

Da den nye tilskudsordning kræver lovændring og tilpasning af IT-systemer, træder den desværre først i kraft i januar 2019. Men alle patienter, der har købt medicinsk cannabis i 2018, vil til den tid kunne få tilskuddet med tilbagevirkende kraft, skriver Sundhedsministeriet i sin pressemeddelelse. 

Der er ingen kommentar endnu