Gå til hovedindhold

Sammenhæng mellem overvægt og sclerose

14. maj 2013
Kort fortalt

Det er stadig et mysterium, hvorfor flere og flere kvinder får sclerose, mens den samme stigning ikke ses blandt mænd. En ny dansk undersøgelse peger på, at overvægt i barndommen måske kan forklare noget af det

Af Lotte Skou Hansen

 

Hele fire publicerede undersøgelser peger på en sammenhæng mellem fedme tidligt i livet og senere risiko for sclerose. En del af dem har dog været spørgeskemaundersøgelser, som blandt andet har været usikre, fordi det kan være svært for voksne deltagere i undersøgelsen at huske, hvad de egentlig vejede som børn og unge. En ny dansk undersøgelse fra Scleroseregistret, som Nils Koch-Henriksen og Egon Stenager har medvirket til, har dog grebet undersøgelsen af en eventuel sammenhæng mellem fedme og sclerose anderledes an.

 

Skolelægejournaler afslører tidlig overvægt

Forskerne fik adgang til gamle skolelægejournaler på mere end 300.000 københavn-ske skolebørn fra 1930 til 1984 (hvor skolelægeordningen ophørte). Ud fra journalerne noterede de årligt højde og vægt for alle mellem syv og 13 år. Herefter udregnede forskerne alle børnenes BMI, som er et mål for sammenhæng mellem højde og vægt og en meget populær metode til at vurdere, hvorvidt folk er overvægtige. Derefter undersøgte forskerne, hvor mange af børnene fra skolelægejournalerne, de kunne genfinde i Scleroseregistret.

”Her så vi, at børn, der var overvægtige, havde en større risiko for senere at få sclerose end normal- eller undervægtige. For eksempel steg risikoen hos 12-årige piger for senere at få MS med 17 % for hver 5,4 kg, de vejede mere,” fortæller Nils Kock-Henriksen.

 

Nils Koch-Henriksen forklarer:

 

”Enhver kan få sclerose også tynde mennesker, men man har større risiko, hvis man var overvægtig som barn. Overvægt op i voksenalderen betyder tilsyneladende ikke noget. Da flere mennesker bliver overvægtige - desværre også i børneårene - kan det måske forklare lidt af stigningen i sygdommens hyppighed.

Mysteriet om pigerne

Tendensen var også til stede hos drenge, men mindre udtalt, hvilket stadig udgør et mysterium for forskerne:

”Jeg kender ikke svaret på, hvorfor fedmeproblemstillingen ser ud til at ramme piger mere end drenge, men da hunkønnet har større risiko for sclerose og andre immun-sygdomme, kan det tænkes, at de som helhed er mere "følsomme" over for de for-skellige risikofaktorer,” udtaler Nils Koch-Henriksen. Den danske undersøgelse blev foretaget i samarbejde med amerikanske kolleger, der også havde forsket i overvægt og havde publiceret den ene af de ovennævnte undersøgelser. Undersøgelsen er netop udkommet i det internationale viden-skabelige tidsskrift ”Multiple Sclerosis Journal”.

 

Der er ingen kommentar endnu