Gå til hovedindhold

Sclerose mindsker kræftrisiko

22. januar 2018
Kort fortalt

Kræft forekommer sjældnere hos sclerosepatienter end i den generelle befolkning. Det viser franske forskere i ny spørgeskemaundersøgelse.

Årsagen skal muligvis findes i sclerosemedicinens kræfthæmmende virkning, eller i sclerosepatienters overaktive immunsystem.

Har jeg større risiko for at udvikle kræft, hvis jeg har sclerose? Den bekymring bærer mange sclerosepatienter rundt på. Kræft og sclerose udløses nemlig begge af defekter i immunsystemet, og det er derfor nærliggende at koble de to sygdomme.

Men nej, et nyt studie viser nu, at sclerosepatienter faktisk har en mindre livsrisiko end resten af befolkningen for at udvikle kræft.

Det peger franske forskere på efter at have taget højde for livsstilsfaktorer som rygning og alkohol. Den mindre risiko kan muligvis skyldes sclerosemedicins kræthæmmende potentiale.

Uklar kobling mellem kræft og sclerose

Og det er ikke første gang, at sammenhængen mellem sclerose og kræft er undersøgt. Men tidligere studier har været mangelfulde og peget i forskellige retninger: At sclerose både kan øge og mindske kræftrisikoen.

Nogle forskere har argumenteret for, at et overaktivt immunsystem hos sclerosepatienter vil forbedre kroppens bekæmpelse af kræft og mindske mulighederne for, at kræftceller får fodfæste.

Omvendt, så har andre forskere konkluderet, at immunundertrykkende sclerosemedicin hæmmer immunforsvaret så meget, at kræft lettere kan manifestere sig.  

Justeret for rygning og alkohol 

I dette studie har forskerne i midlertidig taget højde for livsstilsfaktorer forbundet med kræftudvikling, herunder alkohol og rygning.

Via et selvrapporteret spørgeskema analyserede forskerne data på godt 1100 franske sclerosepatienter og sammenlignede svarene med knap 1600 kontrolpersoner, matchet på køn, alder og livsstilsfaktorer.

Kræft hyppigere hos personer uden sclerose

Resultatet viste, at sclerosepatienter var 37% mindre tilbøjelige til at udvikle kræft end personer i kontrolgruppen efter at have taget højde for ryge- og alkoholhistorik. 7% af sclerosepatienterne havde været behandlet for kræft, mens det var 12% i kontrolgruppen.

Undersøgelsen sammenlignede ikke hyppigheden af bestemte kræftformer, men forskerne understregede, at brystkræft var den mest udbredte kræftform hos begge grupper.

Hverken type af immunmodificerende behandling, eller varighed af sclerosemedicin, havde betydning for forekomst af kræft.

Sclerosemedicin og immunsystem kan være årsag 

Forskerne spekulerer på, om den lavere risiko for kræft kunne udspringe af sclerosepatienters hyperaktive immunsystem, der også vil kunne slå spirende kræftceller ihjel.

En anden hypotese er, at mange af de immunmodulerende scleroselægemidler, som Aubagio, Tecfidera og Gilenya sandsynligvis har et kræfthæmmende potentiale. De testes i øjeblikket mod flere kræftsygdomme.

Studiet har dog sine begrænsninger, da det er baseret på selvrapporterede vurderinger og ikke registerdata samt bygger på et lille udsnit af en fransk region.

Man kan læse originalartiklen her.

Der er ingen kommentar endnu