Gå til hovedindhold

Sclerosehospitalerne: Pilotprojekt med tre kommuner skudt i gang

12. juni 2017
Kort fortalt

Sundhedsstyrelsen har godkendt pilotprojekt, hvor tre kommuner sammen med Sclerosehospitalerne skal finde måder at forbedre scleroserehabiliteringen på.

I efterårets satspuljeaftale blev der afsat 33 millioner kroner til en styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose i perioden 2017-2020. Formålet med langt hovedparten af satspuljekronerne er at øge aktiviteten på Sclerosehospitalerne og gøre det muligt at indlægge flere patienter hurtigere, så lange ventelister undgås. Men en mindre del af puljen – helt nøjagtigt 5,6 millioner - er øremærket til et pilotprojekt, der har til formål at skabe større viden om, hvordan samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrkes, så patienterne oplever et bedre og mere sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforøb på tværs af de forskellige sektorer.

Tre projekter

Pilotprojektet har kun kunnet søges af kommuner i samarbejde med Sclerosehospitalerne, og Sclerosehospitalerne har derfor haft stor indflydelse på udformningen af ansøgningerne til puljen. Det er mundet ud i tre projekter, der er indgået med Morsø, Vejen og Kalundborg Kommuner, og som Sundhedsstyrelsen nu har godkendt. De tre projekter skal sammen være med til at skabe bedre forståelse for sclerose i kommunerne, bedre forberedelse før indlæggelse på sclerosehospitalerne og bedre overlevering fra hospitalerne til kommunerne.

For Sclerosehospitalernes direktør, Brita Løvendal, har det været afgørende at prioritere få projekter. For det er det, der giver bedst mulighed for at opbygge langvarige relationer mellem samarbejdsparterne og for at arbejde ordentligt i dybden med det enkelte projekt. Og det er, mener hun, den måde et pilotprojekt som dette vil genere mest viden og dermed skabe størst værdi for patienterne efterfølgende, når projekterne er færdige og den opnåede viden klar til at blive udbredt til flere kommuner:

”Jeg tror meget på modellen med samarbejder mellem parter, der er engagerede i at skabe noget af værdi for patienterne. På denne måde undgår vi, at pengene forsvinder ud i små lokale projekter, og vi får mulighed for at oparbejde nogle langvarige relationer, hvor vi arbejder i dybden og får redt nogle besværligheder ud, så vi finder de gode veje at gå,” har Brita Løvendal for nylig udtalt til nyhedsbrevet MSTidsskrift.

Den svære overgang

De tre kommuner og Sclerosehospitalerne skal sammen udvikle metoder til at øge kommunernes kompetencer inden for scleroseområdet, ligesom Sclerosehospitalerne skal opnå bedre kendskab til sagsgangen i kommunerne, så rehabiliteringen ikke taber højde eller går helt i stå i overgangen mellem hospital og kommune, når patienterne kommer hjem.

Brita Løvendal har store forventninger til projektet, der blandt andet omfatter udvikling af MS-kompetence-pakker med grundlæggende viden om fysiske påvirkninger, kognition, ernæring og energi til brug i kommunerne og tilbud om et udgående team fra Sclerosehospitalerne i tilfælde, hvor der er behov for specialiseret rådgivning i en kommune.

Bevillingen er nu faldet på plads, og Sclerosehospitalerne og de tre kommuner er i fuld gang med at planlægge aktiviteter og sætte de første delmål for projektet.

Der er ingen kommentar endnu