Gå til hovedindhold

Sclerosehospitalerne udskyder forløb for patienter i behandling med Ocrevus og Rituximab

6. juli 2020
Kort fortalt

For tiden ringer Sclerosehospitalerne ud til alle sclerosepatienter, der står på venteliste til indlæggelse på hospitalerne. Sclerosehospitalerne ønsker at screene de henviste patienter for, om de er i særlig risiko for et alvorligt forløb ved smitte med coronavirus. For er de det, bør en indlæggelse vente af sikkerhedsmæssige grunde - og det gælder blandt andet personer i behandling med Ocrevus og Rituximab.

Haslev Sclerosehospital

Flere medlemmer af Scleroseforenigen har fortalt, at de er blevet ringet op af Sclerosehospitalerne med beskeden om, at de ikke indlægger patienter i behandling med Rituximab eller Ocrevus før fire måneder efter infusion.

Det er på trods af, at Sundhedsstyrelsen i sin seneste opdatering af retningslinjerne for risikogrupper har præciseret, at Rituximab og Ocrevus kun er forbundet med en øget risiko ved reumatologiske, hæmatologiske og dermatologiske lidelser, og således ikke ved multipel sclerose.

Derfor har vi spurgt neurologi Lars Storr, som er tilknyttet Sclerosehospitalet i Haslev, hvorfor Sclerosehospitalerne følger andre retningslinjer.

Lars Storr fortæller, at neurologgruppen ved Sclerosehospitalerne – ud fra et forsigtighedsprincip – i første ombæring har valgt at placere sig midtvejs mellem Sundhedsstyrelsens tidligere retningslinjer og styrelsens nuværende retningslinjer.

Forskellen fra før, nu og fremover


I Sundhedsstyrelsens tidligere retningslinjer, blev alle patienter i behandling med Rituximab eller Ocrevus forbundet med at have en øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med coronavirus i op til 6 måneder efter infusion, mens dette i dag kun gælder for patienter i behandlling for reumatologisk, hæmatologiske og dermatologiske lidelser.

Til gengæld har Sclerosehospitalerne valgt at efterlade et ”vindue” på 2 måneder, så karenstiden for indlæggelse på Sclerosehospitalerne kun er 4 måneder efter infusion med Rituximab eller Ocrevus. Neurologgruppen vil dog løbende revidere sine retningslinjer, og næste gang gruppen vil tage stilling til retningslinjerne er allerede 11. august 2020.

Du kan se Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer her.

Der er ingen kommentar endnu