Gå til hovedindhold

Sclerosepatienters brug af alternativ medicin kortlagt

20. april 2013
Kort fortalt

Et stort nordisk forskningssamarbejde, ledet af ErhvervsPhD ved Københavns Universitet og Scleroseforeningen, har for første gang kortlagt sclerosepatienters brug af alternativ behandling. Viden, der er vigtig for patienter med kronisk sygdom og samfundets håndtering af dem

 

Personer med sclerose benytter sig i høj grad af alternativ behandling som kosttilskud, akupunktur og urtemedicin for at få livet med den kroniske sygdom til at hænge sammen. Det viser en ny undersøgelse af sclerosepatienters brug af konventionel og alternativ behandling, som har involveret forskere fra fem nordiske lande under ledelse af Lasse Skovgaard, ErhvervsPhD ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Scleroseforeningen. Resultaterne er publiceret i de videnskabelige tidsskrifter Scandinavian Journal of Public Health og Autoimmune Diseases.

"Det viser sig, at patienterne typisk ikke bruger den alternative behandling til symptombehandling, men oftest som et forebyggende og styrkende element," siger Lasse Skovgaard om undersøgelsen, der har involveret spørgeskemaundersøgelserne blandt 3800 mennesker med sclerose i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Adgang til vidensbank

Lasse Skovgaard har sammen med forskerne fra de fem andre lande brugt tre år på at indsamle de nye data, og han glæder sig over perspektiverne:
"Inden for sundhedsforskning handler det ofte om at undersøge, hvorvidt en bestemt type medicin virker på et bestemt symptom. Men det er mindst ligeså vigtigt at undersøge, hvordan mennesker med for eksempel kronisk sygdom bruger forskellige behandlinger til at mestre livet. Og der ligger dyrebare erfaringer hos eksempelvis sclerosepatienter. Deres samlede erfaringer er en vidensbank, vi skal have adgang til og lære af," siger han.

Han fremhæver, at den nye viden blandt andet er vigtig, fordi det potentielt set kan spare samfundet penge, hvis mennesker med kronisk sygdom bedre kan håndtere deres liv med sygdom.

- Der bliver talt meget om egenomsorgskompetence, som handler om, at patienterne selv skal bidrage til at få deres liv til at hænge sammen. Det er der mange kronisk syge, der oplever at få hjælp til gennem brug af alternativ behandling, så det bør vi ikke lukke øjnene for, siger Lasse Skovgaard.

Samtidig understreger han, at mere indblik i patienters valg af behandlinger er vigtigt i forhold til at forbedre patientsikkerheden, fordi der kan være risici forbundet med kombinationen af konventionel og alternativ medicin.

Stigning i brug af alternativ behandling

Ifølge den nyeste Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra Statens Institut fra Folkesundhed i 2010  svarer hver fjerde dansker ja til, at de inden for det seneste år har prøvet en eller anden form for alternativ behandling. Blandt mennesker med sclerose  har brugen af alternativ medicin været stigende de sidste 15 år. I forskernes nye undersøgelse svarer mere end halvdelen ja til, at de enten kombinerer konventionel og alternativ medicin eller udelukkende bruger alternativ medicin.
"Vi kan ikke ignorere det faktum, at mennesker med kronisk sygdom i høj grad benytter sig af alternativ behandling, og at mange har glæde og gavn af det. Det hjælper ikke noget  udelukkende at bedømme det ud fra en medicinsk vinkel eller sige, at alternativ behandling er noget humbug, i stedet må vi prøve at forstå det," siger Lasse Skovgaard.

Højt uddannede kvinder er storforbrugere

Undersøgelsen viser, at blandt de mennesker med sclerose, der bruger alternativ behandling, er der en større andel af højtuddannede, set i forhold til dem, der ikke bruger alternativ behandling. Andelen er mere end dobbelt så stor.  Der er også en større andel af højtlønnede og af yngre kvinder.
"Nogle kritikere har den opfattelse, at når alternativ behandling er så populært, er det fordi det appellerer til godtroende mennesker, der søger en mirakuløs helbredelse. Men vores resultater peger på, at det faktisk primært er det veluddannede segment, der bruger alternativ behandling. Og at de bruger det som en del af en livsstil," siger Lasse Skovgaard.

Han håber, at den nye viden vil føre til en bedre kommunikation omkring kronisk syges brug af alternativ behandling i kombination med den konventionelle medicin:
"Vi kan se, at der er så mange, der kombinerer konventionel medicin med alternativ behandling, at man bør tage det alvorligt i sundhedssystemet. Indtil nu har der ikke været ret meget fokus på læge-patient-dialog omkring de alternative metoder, som kronisk syge tager i brug for at mestre livet med deres sygdom," siger Lasse Skovgaard.

Han fortæller, at forskergruppen fortsætter analysearbejdet og bl.a. er gået i gang med flere interviewundersøgelser, baseret på spørgeskemaresultaterne. Interviewundersøgelserne skal bl.a. give supplerende viden om patienternes opfattelser af risiko forbundet med at bruge alternativ medicin samt udforske, hvorfor nogle patienter helt fravælger at bruge konventionel medicin.  

Om undersøgelsen:

I Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island blev knap 7000 tilfældigt udvalgte sclerosepatienter bedt om at besvare et spørgeskema. Cirka  3800 besvarelser danner grundlag for undersøgelsen, hvor nordiske forskere har indsamlet viden om hvilke konventionelle og alternative behandlinger sclerosepatienter bruger, og hvilke formål de har med at bruge forskellige behandlinger. Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2011.

Der er ingen kommentar endnu