Gå til hovedindhold

Stor bevilling til spændende projekt om sclerose og naturmedicin

11. februar 2019
Kort fortalt

Forskning i alternative behandlingsmetoder bliver kickstartet med finansiering af to projekter fra Sundhedsministeriet. Det ene af projekterne er om sclerose og alternativ behandling. En stor bevilling på 1,3 mio. kr. betyder, at der allerede 1. marts sættes gang i et projekt, der er sat til at vare halvandet år i Scleroseforeningen. 

Billede af medicin og vitaminer

Hele 1.335.080 kr. til et spændende projekt om sclerosepatienters brug af kosttilskud. Det er resultatet af de særlige puljemidler, der i 2018 blev afsat af Styrelsen for Patientsikkerhed til at støtte forskningsindsatser i alternativ/komplementær behandling. Bevillingen skaber stor glæde i Scleroseforeningen.

”Det er en fantastisk bevilling til et utroligt spændende projekt. Vi glæder os til at komme i gang, og vi glæder os især til at se resultaterne og de perspektiver, de åbner for. Vi sætter projektet i gang allerede 1. marts, og over det næste halvandet år bliver det spændende at følge det, ” siger direktør Klaus Høm.

Midler fra pulje til alternativ behandling

På Finansloven 2018 blev der afsat 4 mio. kr. til at støtte forskningsindsatser i alternativ/komplementær behandling. Puljen er målrettet forskningsindsatser, som har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser. Puljen blev opslået af Styrelsen for Patientsikkerhed i efteråret og ved fristens udløb var der indkommet fem ansøgninger. På baggrund af Innovationsfondens forskningsfaglige vurdering er to projekter fundet støtteværdige:

”Patientforeningen Danmark: Kropsterapeutisk behandling af krigsveteraner med PTSD: et kombineret kvalitativt og RCT studie”. Og så: ”Scleroseforeningen: Samtidig brug af lægeordineret medicin og kosttilskud/naturlægemidler blandt mennesker med multipel sclerose.”

Kvalitetssikring

Projekterne bygger bro mellem forskellige behandlere, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

”Det er vigtigt, at vi bygger bro mellem sundhedsvæsenets og alternative behandleres indsatser. At vi lærer mere om, hvordan alternativ og komplementær behandling kan supplere og understøtte den konventionelle behandling, der tilbydes i sundhedsvæsenet. Samtidig understøtter vi en løbende kvalitetssikring og udvikling af komplementære/alternative behandlingsformer til gavn for brugerne af alternativ behandling. Jeg ser frem til at følge resultatet af projekterne.”

Fokus på alternativ behandling

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt ser også med stor tilfredshed på, at der nu ydes støtte til alternativ behandling på projektniveau:

”I Dansk Folkeparti har vi altid haft fokus på alternativ behandling som supplement til almindelige behandlingsmetoder, fordi det allerede har vist at have en gavnlig effekt på visse patienter. Nu gælder det om at få udbygget denne viden yderligere gennem indsamling af flere oplysninger, og det vil de to projekter medvirke til, efterhånden som resultaterne bliver samlet og analyseret”, siger Liselott Blixt.  

Helt konkret gælder bevillingen for 2019 og frem, og projektet i Scleroseforeningen sættes i gang 1. marts, og projektperioden er halvandet år.

 

Der er ingen kommentar endnu