Gå til hovedindhold

TRE som kroppens naturlige middel mod smerter

23. september 2016
Kort fortalt

I forlængelse af temanummeret om scleroserelaterede smerter i sidste nummer af Lev med Sclerose har vi fået to beskrivelser af effekten af Tension and trauma Releasing Exercises (TRE-metoden) ved smerter fra medlemmer med sclerose


Begge medlemmer har lært TRE-metoden af Scleroseforeningens psykologer. TRE er en meget enkel kropsterapeutisk metode, der består af syv øvelser, der får kroppen til at ryste af sig selv. De fleste oplever kroppens rystelser som behagelige og afspændende. En af de store fordele ved TRE er, at det er en selvhjælpsmetode, dvs. at man efter at have lært metoden hos en TRE-udbyder kan praktisere metoden derhjemme. Metoden kan ikke bruges som en erstatning for psykologisk behandling ved svære psykiske problemer eller som en erstatning for medicinsk behandling ved psykisk eller somatisk sygdom, men den kan være et godt supplement. 

Hensigten med at ryste er at give slip på kroppens og psykens spændinger, som er uundgåelige følgesymptomer af et liv med smerter og sclerose. Metoden og Scleroseforeningens psykologers erfaringer med TRE som smertebehandling beskrives længere nede i artiklen. 

Efter aftale med medlemmerne gengives de to mails i deres fulde længde her til inspiration og viden om TRE-metoden som supplement til den almindelige smertebehandling: 

En kvinde i starten af 60’erne, der har haft sclerose i over 20 år, skriver:

Jeg lærte TRE-metoden for 2 år siden og har praktiseret det 3-4 gange om ugen siden. Jeg har fra første gang oplevet, at min krop slappede mere af, og jeg fik mere overskud til at klare hverdagen. Jeg har, siden jeg fik sclerose, haft store søvnproblemer. Her har TRE-øvelserne hjulpet. Hvis jeg har lavet øvelserne, sover jeg oftest igennem. Hvis jeg vågner, ligger jeg ikke længere søvnløs i timer. Jeg har fortalt min fysioterapeut om TRE. Hun har fulgt mig i 25 år og kan se, at TRE har hjulpet på min ryg. 

Inden jeg startede på TRE, havde jeg mange smerter rundt omkring i kroppen. Nu oplever jeg, at  min psoas-muskel (red. den store hoftebøjer, som forbinder ryggen til benene) er blevet mere afslappet. Dette bevirker at:

  • jeg ikke længere har smerter ved samleje. Derfor oplever jeg mere lyst, da jeg ikke venter bange på, hvornår smerten kommer. 
  • jeg ikke længere har lændesmerter pga. mit sammenfald i lænden.
  • jeg har mindre rygsmerter pga. af en kronisk rygsygdom (Scheuermann), der giver krum ryg og mange muskelspændinger i ryg og nakke.
  • mine smerter pga. muskelspændinger i nakken er nedsat.
  • mine nervesmerter i venstre side, hvor jeg var delvis lammet for 22 år siden, er væk.
  • Jeg bruger ikke længere stærk smertestillende medicin med mange bivirkninger.

 

I stedet for bruger jeg nu hyppigt TRE, som i den grad ”forkæler” min krop.

En kvinde omkring de 40, der har haft sclerose i over 10 år, skriver omkring 1. august 2016:

Helt overordnet har jeg oplevet, at min krop er mere afslappet, hvilket har påvirket flere ting i hverdagen.

For det første, som du selv nævner, så valgte jeg at stoppe med at tage Imipramin (red. Imipramin er et antidepressivt middel, der kan gives ved neurogene smerter) i Maj (husker ikke den præcise dag), efter at have taget 75-100 mg dagligt i 5-6 år. 

Inden jeg startede med Imipramin havde jeg konstant brændende, snurrende, nogle isnende fornemmelser, især i benene - når det var værst var det stort set hele kroppen. Dertil havde jeg borende og knugende smerter i arme og ben. Og nogle gange havde jeg følelsen af, at der blev lagt en jernring omkring mine ben. Imipramin reducerede det betragteligt, dog ikke fuldstændigt.

Ca. 1 uge efter ophør med Imiptamin begyndte disse fornemmelser/smerter at komme igen og jeg blev bekymret for, om jeg havde været for optimistisk. Men efter et par dage forsvandt det igen og jeg har ikke mærket noget til det siden - overhovedet!!

Så TRE har faktisk virket bedre end medicin!!

Jeg føler mig mere nærværende, tilstede og koncentreret og bliver ikke lige så hurtigt træt i mit hoved - det kan rumme mere. Jeg kan bedre håndtere, at der sker flere ting på én gang, hvilket ellers har været et problem for mig - der blev helt blank skærm og hyle- tone, hvis jeg fik for mange stimuli.

Faktisk oplever jeg også, at min finmotorik er blevet bedre. Hvor jeg før f.eks. havde meget svært ved at sy i hånden og pænt blev det under ingen omstændigheder, så kan jeg både sy og gøre det pænt - og jeg er ikke helt udmattet bagefter.

Livet bliver i det hele taget meget mere overskueligt, når jeg ikke konstant enten har smerter, uro eller ‘støj’ i kroppen. 

Det føles næsten som om min krop er ’normal’ - det er for vildt!!!

Udover at min krop er mere afslappet, så tror jeg ikke, at omgivelserne kan se den ændring, jeg oplever indeni. - men det er en stor og for mig meget væsentlig ændring/udvikling.

Hvad er TRE?

TRE (Tension and trauma Releasing Exercises) er en metode udviklet af den amerikanske stress- og traumeterapeut David Berceli.

Metoden består af 7 øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste af sig selv. Denne rysten kaldes for neurogen tremor og er en mekanisme, som alle pattedyr har til rådighed, når de har været udsat for stress eller traumer. Mekanismen er en del af den evolutionære udvikling, der skulle sikre arternes overlevelse.

Når et dyr har været udsat for en overvældende oplevelse, er der sket en over- eller underaktivering af nervesystemet. Når faren er drevet over, er det vigtigt at denne aktivering aflades. Dette kan ske gennem rysten, hvilket især kan iagttages hos fritlevende dyr, der har været udsat for en traumatisk oplevelse.

Hos især voksne mennesker skal denne evne ofte genlæres, hvilket kan ske gennem TRE-metoden.

Hvis over- eller underaktiveringen af nervesystemet forsætter og bliver til en permanent tilstand, kan dette føre til bl.a. stress eller depression.

Ved at få kroppen til at ryste eller vibrere aflades spændinger i muskulaturen, hvorved stress- og traumereaktioner aftager. Dette bringer nervesystemet tilbage i dets naturlige balance.

TRE baserer sig på nyere forskning, der viser, at muskulær spænding, stress og traumer både er psykologisk og fysiologisk. TRE er blevet brugt af tusindvis af mennesker i hele verden, bl.a. efter naturkatastrofer, terrorangreb, til socialt udsatte grupper, krigsveteraner m.m.

For tiden er der bl.a. et forskningsprojekt i gang i det amerikanske militær for at undersøge effekten af TRE i forhold til krigstraumer. 

Psykologerne i Scleroseforeningen og TRE

En del af psykologerne i Scleroseforeningen er for nyligt blevet uddannet i TRE, et par af psykologerne har dog arbejdet med TRE i en del år, hvorfor vi efterhånden har opsamlet meget viden om effekten af TRE ved sclerose.

Dette er bl.a. blevet beskrevet i Bercelis sidste bog "Shake it Off Naturally: Reduce your Stress, Anxiety and Tension with TRE” i et kapitel af Scleroseforeningens psykolog Michael Morin Nissen “Using TRE with People with Multiple Sclerosis (MS) in the Danish Multiple Sclerosis Society.”

Vi har bl.a. kunnet se, at mange med store og vanskeligt behandlelige smerter har stor gavn af TRE, i en del tilfælde har vi kunnet iagttage stor reduktion af smerte, i nogle tilfælde forsvandt smerterne helt.

Hvorfor virker TRE i forhold til smerter

Vores formodning er, at TRE er en effektiv metode til at dulme smerter, fordi nervesystemet kommer mere i balance. Dette betyder, at kroppen bliver bedre til at kompensere for de ødelæggelser, som sclerosen har forårsaget i det centrale nervesystem.

Vi mennesker har som andre dyrearter brug for at kunne mærke smerte, som giver os mulighed for at kunne reagere på fysisk og psykisk fare eller overbelastning. Evnen til at mærke smerte er således en del af den evolutionære udvikling, der har skullet sikre arternes overlevelse.

Der findes nogle enkelte mennesker i verden, der ikke kan mærke smerte, fordi de mangler nogle gener, hvilket er arveligt betinget. Disse mennesker lever et meget vanskeligt liv, da de ikke har den radar til rådighed, som smertereaktioner udgør for andre mennesker. De kan således ikke reagere på farer.

I nyere forskning af smerter kan det ses, at meget kronisk smerte skyldes fejlinformation, at der f.eks. sendes fejlinformation fra muskulaturen til hjernen. Man kan formode, at den store effekt af TRE ved smerter skyldes, at denne fejlinformation helt eller delvist korrigeres og/eller at der kompenseres for den ved at nervesystemet afbalanceres, og at kroppen og psyken derved kommer i en mere afslappet tilstand.

Kroniske smertetilstande kan bl.a. skyldes, at kroppen ikke har fået reageret på den fysiske og/eller psykiske smerte, som den har været udsat for. Når kroppen kommer i en mere afspændt tilstand, sendes der signaler fra muskulaturen tilbage til hjernen om, at faren er drevet over, og at den ikke behøver at sende smertesignaler længere. 

5 Kommentarer
notamember
Tove Fredslund - 3. november 2017

Jeg har med interesse læst den lange artikkel om den store gevindst ved at pragtisere 'TRE' og jeg vil meget gerne høre NÆRMERE om, hvad de omtalte øvelser går ud på og hvordan man kan tilegne sig dem. Jeg kunne helt sikkert få gavn af metoden.,

Thumbnail

Som svar til af Anita lund

Klaus Bloch - 25. marts 2019

Hej Anita

Hvis du er medlem af Scleroseforeningen, afholder vores dygtige psykologer kursus i TRE, her til september 2019.

Vær opmærksom på, at mennesker med sclerose har fortrinsret på kurset.

Se kursus her

Bedste hilsner

Klaus

Som svar til af Lisa

Ninett Rohde - 19. december 2019

Hej Lisa, 

Tak for din kommentar. 

Den omtalte psykolog er ikke vores psykolog. Som du kan læse på dit link, er der sommetider nogle psykologer, der har samme navn, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på autorisationsnummer. Dette nummer kan man finde frem til i psykolognævnets database. 

Den psykolog, du henviser til, har autorisationsnummeret 35141-2177. 

Vores Michael Nissen har autorisationsnummeret 201134.

Så bare rolig, jeg kan forsikre dig om, at vores psykolog Michael Nissen ikke har nogen sager på sig, og han er yderst kompetent.

De bedste hilsener, Ninett Rohde Brandt, journalist i Scleroseforeningen