Gå til hovedindhold

Utvetydig kritik af kommunernes forvaltning af handicapområdet fra Rigsrevisionen

22. marts 2022
Kort fortalt

I går kom en længe ventet rapport fra Rigsrevisionen, som statsrevisorerne har bedt kigge kommunernes forvaltning af handicapområdet efter i sømmene. Skiftende regeringers tilsyn med kommunerne har været for ringe, og kommunerne overholder i mange tilfælde ikke lovgivningen, lyder Rigsrevisionens skarpe kritik.

"Aldrig har det været så sørgeligt at få ret!" Sådan lyder reaktionen fra rådgivningschef i Scleroseforeningen Nadia Buchard på Rigsrevisionens rapport.

I årevis har hun påtalt og dokumenteret, at der er store retssikkerhedsmæssige problemer med kommunernes forvaltning af handicapområdet. Sammen med Scleroseforeningens landsdækkende stab af rådgivere hjælper hun hvert år utallige medlemmer med at klage over fejlbehæftede kommunale afgørelser og får medhold i langt hovedparten af alle sager.

Denne gang kommer medholdet fra selveste Rigsrevisionen, som statsrevisorerne har bedt undersøge kommunernes forvaltning af handicapområdet og regeringens tilsyn med kommunerne.

Utvetydig kritik

Det står ringe til med forvaltningen af handicapområdet ude i kommunerne, og det samme gælder skiftende regeringers tilsyn med kommunerne, slår Rigsrevisionen fast i en undersøgelse, som statsrevisorerne har bedt om at få foretaget.

Det har Scleroseforeningen og en lang række andre patient- og handicaporganisationer påtalt og dokumenteret år efter år efter år, lige siden kommunerne fik overdraget ansvaret for området med strukturreformen i 2007.

Det samme har aktører som Advokatsamfundet, den juridiske tænketank Justitia m.fl., der står bag et væld af rapporter, der har dokumenteret, hvad der er blevet kaldt kommunernes "grænsesøgende afgørelsespraksis", og som har anvist et væld af løsninger til en forbedring af den mangelfulde sagsbehandling og de store retssikkerhedsmæssige konsekvenser for de berørte borgere. Senest er der med #enmillionstemmer opstået en regulær folkebevægelse som reaktion på de kæmpe store retssikkerhedsmæssige problemer, der er for borgere, som pga. handicap eller alvorlig sygdom er prisgivet kommunens hjælp og støtte.

Fejl på fejl

Efter 14 års ansvar for området finder Ankestyrelsen fortsat fejl i langt over en 1/3-del af de kommunale afgørelser, der ankes på voksenhandicapområdet, og på børnehandicapområdet endnu flere.

Det samme viser Scleroseforeningens egne tal fra sin rådgivning. Af de sager, vi har hjulpet medlemmerne med at anke, har vi år efter år fået medhold i langt størstedelen af sagerne.

”Nu er det slået fast med syvtommersøm, at der må og skal politisk handling til, og det er nu!,” lyder rådgivningchef Nadia Buchards reaktion på statsrevisorernes beretning, der kom i går og tilføjer:

”Det er interessant, at statsrevisorerne lægger op til, at Folketinget skal overveje strukturelle ændringer på området. For beretningen kommer på et tidspunkt, hvor de politiske forhandlinger snart skal i gang om det specialiserede socialområde, når den længe ventede evaluering af området forhåbentlig snart kommer,” siger Scleroseforeningens rådgivningschef.

 

Nu er det slået fast med syvtommersøm, at der må og skal politisk handling til, og det er nu!

Nadia Buchard

Rådgivningschef i Scleroseforeningen

Rigsrevisionens rapport

Du kan læse Rigsrevisionens beretning og statsrevisorernes bemærkninger her

Statsrevisorerne siger blandt andet:

”Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældreministeriet har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven.”

Og konkluderer:

”Statsrevisorerne opfordrer på baggrund af beretningen Folketinget til at overveje, om der er strukturelle problemer bag de åbenbart tilbagevendende problemer på handicapområdet, trods mange års indsats for at rette op."

Der er ingen kommentar endnu