Gå til hovedindhold

Vær opmærksom på balancen i parforholdet

20. april 2020
Kort fortalt

Når sygdom rammer, kan rollerne og også balancen i et forhold ændre sig. Sker det, kan der være brug for hjælp til at finde balancen på ny. 

balance

Et forhold kan sammenlignes med en vippe, hvor enderne kan balancere vandret i luften eller komme til at tippe for meget til den ene eller den anden side. For mennesker er forskellige og har forskellige behov. Og det vil altid være en balancegang at få et forhold til at fungere, gør psykolog Karin Elisabeth Jaspers fra Scleroseforeningen opmærksom på.

Men at have balance eller være i balance handler ikke om, at alt er perfekt, og at tingene bare kører som smurt:

”Det handler snarere om at finde frem til en form for stabilitet i hverdagen, hvor opgaverne fordeles på en måde, så begge parter oplever, at de bidrager og er sammen om at få deres hverdag til at fungere på en måde, de hver især kan klare.” 

Og ligesom det er tilfældet med en vippe, handler balance i et forhold ikke om, at de to parter har samme vægt, men om hvordan de ved at fordele vægten forskelligt i forhold til hinanden kan bringe vippen i balance. Rykker den ene længere tilbage på vippen, giver han eller hun plads til, at den anden kan rykke længere frem, og vice versa. 

Undgå fastlåste roller


Det sidder dybt i os, at vi tager den position eller rolle, der ikke er besat, i de sammenhænge, vi indgår i, og vi søger langt hen ad vejen at opveje og supplere hinandens måde at være og gøre på. Det gælder ikke mindst i parforholdet.
Når vores partner bliver syg, er mange af os derfor hurtige til at tage over. Og med en sygdom som sclerose, der udvikler sig snigende, kan det betyde, at vi langsomt, men sikkert kommer til at overtage flere og flere af den andens gamle ”områder”.

”Men bliver skævheden for stor mellem parterne, er der også noget følelsesmæssigt, som kan blive skævt,” siger Karin Elisabeth Jaspers.

Derfor er det vigtigt, at den, der har sclerose, holder så godt fast i sin selvstændighed og frihed som muligt og får plads til at bidrage med det, vedkommende kan, om det så bare er at bestille mad på nettet.

”Der er et ansvar hos begge parter for ikke at ende i en rollefordeling, hvor den ene bliver mere og mere hjælpeløs, mens den anden farer mere og mere rundt og risikerer at gå ned med stress,” siger hun.

Bliv energibevidst


For mange med sclerose fylder træthed rigtig meget, og forskellen på energiniveauet på gode dage og mindre gode dage kan forekomme så stor, at ethvert forsøg på stabilitet i hverdagen er dømt til at mislykkes. Frustrationen over ikke at kunne bidrage i samme omfang som tidligere kan få den med sclerose til at lave alt for mange ting på de dage, hvor trætheden fylder mindre. Desværre resulterer det ofte i, at vedkommende må ligge brak i flere dage bagefter.

Det er et mønster, som det er i begge parters interesse at undgå, for jo større udsving, des større risiko for, at den raske partner kommer til at tage for meget over. Derfor er det ifølge Karin Elisabeth Jaspers vigtigt i et parforhold med sclerose, at parterne sammen finder ud af at forvalte de ressourcer og den energi, der er, så udsvingene bliver mindre og hverdagen mere stabil. En vigtig del af opgaven er at lære at prioritere og blive bevidst om, hvad der er vigtigt at bruge energien på, når der ikke er energi til det hele:

”Det kan være, at det er at lave noget sammen med børnene i stedet for at få støvsuget eller at nøjes med at støvsuge og så tage badeværelset en anden dag,” lyder Karin Elisabeth Jaspers eksempel:

”Det kan også være at finde ud af, om der er opgaver, der kræver
koncentration og overblik, som den med sclerose måske kan have svært ved at klare på nogle tidspunkter, men måske sagtens kan klare på andre tidspunkter af dagen, hvor hovedet er mere friskt.”

Få hjælp til at få hverdagen til at spille

Føler du dig overbelastet, eller oplever du og din partner, at balancen i forholdet er blevet for skæv? Så kan du som pårørende eller I som par få hjælp til at genfinde balancen i hverdagen. Ring til Scleroseforeningens psykologrådgivning på tlf. 36 46 36 46.

Der er ingen kommentar endnu