Gå til hovedindhold

Vi kæmper for... bedre sagsbehandling med færre fejl

18. maj 2019
Kort fortalt

Der er alt for mange fejl i kommunale afgørelser. År efter år viser tal fra Ankestyrelsen, at godt hver 3. kommunale afgørelse må omgøres af Ankestyrelsen - og det rammer vores medlemmer. Derfor er bedre sagsbehandling med færre fejl én af de mange ting, vi kæmper for i Scleroseforeningen.

sagsbehandling

1. HVAD ER PROBLEMET?

Der er alt for mange fejl i kommunale afgørelser. År efter år viser tal fra Ankestyrelsen, at godt hver 3. kommunale afgørelse må omgøres af Ankestyrelsen. Det vil sige, at sagsbehandlingen er så mangelfuld, at Ankestyrelsen må sende afgørelsen tilbage til kommunen som en ”ommer”.

Betyder det så, at de resterende sager er korrekte? Nej, langtfra. Ankestyrelsens seneste opgørelse viser, at der er fejl i hovedparten af de kommunale afgørelser på væsentlige områder som nedsættelse eller ophør af hjælp, personlig hjælp og ledsagelse og botilbud.

Scleroseforeningens tal for 2018 viser på baggrund af i alt 6.500 henvendelser til foreningens landsdækkende socialrådgivning, at tre ud af fire sager afgøres uden handleplan, og at omkring fire ud af ti sager afgøres uden en individuel, konkret vurdering af behovet, sådan som loven foreskriver. I stedet baserer kommunen sin afgørelse på egne ”kvalitetsstandarder”.

2. HVAD MENER VI?

Den tårnhøje fejlprocent i kommunernes sagsbehandling er et kæmpe problem. For den betyder, at retssikkerheden halter for nogle af landets allermest udsatte borgere. Det gælder ikke mindst mennesker med en væsentlig og varig funktionsnedsættelse, som gør, at de er helt afhængige af andres hjælp. Fire ud af ti mennesker med sclerose svarer, at de er afhængige af andres hjælp i hverdagen, i Scleroseforeningens seneste livsvilkårsundersøgelse foretaget af analysefirmaet Inzights i 2017.

3. HVAD GØR VI?

Vi hjælper vores medlemmer fra sag til sag, når der er problemer med kommunen. Efter behov hjælper vi også med at anke sagerne til Ankestyrelsen. Sidste år havde vi således omkring 70 afgjorte ankesager. Endelig arbejder vi ufortrødent og vedvarende på at gøre vores politikere opmærksomme på problemet med de alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling.

Der er ingen kommentar endnu