Gå til hovedindhold

Vi kæmper for børn og unge som pårørende

13. oktober 2019
Kort fortalt

Én af de vigtigste mærkesager for Scleroseforeningen er, at børn og unge pårørende bliver set, hørt og hjulpet! Vi tillader ikke, at de bliver glemt i den allerede svære situation, og derfor er det et område, vi arbejder med at få forbedret! 

Hvad er PROBLEMET?


8.000 danske børn og unge lever i familier med en mor eller far med sclerose. Mange af dem bærer rundt på bekymringer for deres forældre, som de ikke altid er åbne om og får hjælp til at håndtere. Det ved vi fra unge pårørende selv, fra vores socialrådgivere og psykologer og fra forskning. 

”Vi ved, at mange børn er bekymrede for deres syge forældre, og at de ikke altid er åbne om det, fordi de ikke vil ligge forældrene til last med deres egne problemer. Vi ved også, at børnene er i fare for at tage et alt for stort ansvar for familien, og at det kan have en række uhensigtsmæssige konsekvenser for deres udvikling,” siger Stinne Busted Frederiksen, der har ansvaret for Scleroseforeningens medlemstilbud.

Hvad mener vi?


Der er et stort behov for mere information blandt børn og unge om, hvad det betyder at vokse op i en familie, hvor hverdagen er præget af sygdom og ofte også af uvished, bekymringer og afsavn. 

”Behovet er især stort, fordi børnene er spredt over hele landet, og der oftest ikke er et naturligt netværk af ligestillede børn og unge rundt om dem,” fortæller Stinne Busted Frederiksen og konkluderer: 

”Og derfor er der behov for en målrettet indsats, der kan samle børnene, uanset hvor de bor, og give dem et rum, hvor de frit kan dele det at vokse op i en familie med sclerose.”

Hvad gør vi?


Scleroseforeningen har arbejdet målrettet på, at den kommende helhedsplan på scleroseområdet, der blev vedtaget tidligere på året, også skal omfatte børn og unge som pårørende.

Som en del af planen ønsker Scleroseforeningen at styrke indsatsen for børn og unge med flere aktiviteter i form af familieweekender, camps, buddy- og mentorordninger og i form af terapeutfaciliterede børne- og ungegrupper, der både skal være fysiske og foregå online. 

Vidste du at...

Scleroseforeningen har lavet et onlinebørneunivers, hvor du kan blive klogere på børn som pårørende.

Du finder det her: www.scleroseforeningen.dk/boern 

Der er ingen kommentar endnu