Gå til hovedindhold

Vidste du, at Scleroseforeningen også er en pårørendeforening?

28. marts 2019
Kort fortalt

Er du partner til et menneske med sclerose? Mor, far, søster eller bror til et menneske med sclerose? Eller er du måske barn af en mor eller far med sclerose? Så er Scleroseforeningen også din forening. Sådan har det altid været, men mange pårørende ved det ikke.

Pårørende

”Det kommer bag på mange pårørende, at de har samme lige adgang til Scleroseforeningens tilbud som deres nærtstående med sclerose. Det gælder tilbuddet om gratis psykologhjælp og socialrådgivning, og det gælder de mange øvrige medlemstilbud,” fortæller Julie Sigsgaard, der er psykolog i Scleroseforeningen og tovholder på et projekt, der som formål har at styrke indsatsen for pårørende:

”Vi har gennem de seneste år oplevet, at det er blevet stadig sværere at få hjælp fra kommunerne til praktiske opgaver og pleje for mennesker med sclerose, der er afhængige af hjælp fra andre. Og det falder direkte tilbage på de pårørende. Det gælder især ægtefælle, børn og forældre,” forklarer Julie Sigsgaard:

”Vi kan se af vores undersøgelser, at andelen af mennesker med sclerose, der er helt afhængige af hjælp fra andre, og som er nødt til at få den fra deres børn er steget fra 13 til 29 pct. i perioden fra 2012 til 2017. Mens afhængigheden af hjælp fra ægtefællen er steget fra 41 til 45 pct. Det er tal, der taler deres eget tydelige sprog om det øgede pres på pårørende.”

En uundgåelig følge af det øgede pres på de pårørende er ifølge psykologen, at pårørende har endnu mindre tid og endnu mindre overskud til at tage vare om egne behov og til at være opsøgende i forhold til de tilbud om hjælp og støtte, der er for de pårørende selv. 

Således viser en spørgeskemaundersøgelse fra 2017 foretaget af Scleroseforeningen blandt 485 pårørende til mennesker med sclerose, at hver fjerde af de adspurgte pårørende svarer, at de i høj eller meget høj grad oplever deres udfordringer som pårørende som stressende.

Det øgede pres på de pårørende er baggrunden for, at Scleroseforeningen har vedtaget at styrke indsatsen for de pårørende og langt mere proaktivt end tidligere at gøre de pårørende opmærksomme på, at Scleroseforeningen er deres forening på lige fod med deres nærtstående med sclerose, og som et af sine fornemste formål har at hjælpe og støtte pårørende og løbende udvikle tilbud, der er skræddersyede til pårørende.

Du kan læse mere om foreningens tilbud til pårørende lige her.

Der er ingen kommentar endnu