Gå til hovedindhold

Vigtig afgørelse om BPA

17. juli 2013
Kort fortalt

Ankestyrelsen har understreget, at det er en helt individuel vurdering, der skal lægge bag udmålingen af hjælp til borgerstyret personlig assistance (BPA).

Thumbnail

Med Ankestyrelsens afgørelse er det nu klart er defineret, at udmåling af timer i en BPA skal tage udgangspunkt i en individuel behovsvurdering.
Helt konkret betyder det, at udmåling af timer, hvor man tager udgangspunkt i kommunens sædvanlige udmåling til hjemmepleje, ikke er i overensstemmelse med formålet med ordningen om BPA.


Kvalitetsstandard kan ikke bruges


Formålet med BPA er på den måde at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt med hensyntagen til, at borgerens behov kan variere og ikke altid er forudsigeligt. Behovet for hjælp vil derfor ofte kunne forekomme på alle tidspunkter af døgnet og omfatte både større og mindre opgaver. Det er ikke nødvendigvis muligt på forhånd at sige, hvornår hjælpen skal leveres og konkret til hvilke opgaver.
Kommunernes kvalitetsstandarder for servicelovens § 83, hvor der sker en meget specifik udmåling af hjælp til personlige og praktiske opgaver, kan derfor ikke anvendes, når der skal udmåles hjælp i en BPA.


Sagerne retur til kommunen


Borgere, som har haft ankesager oplever nu, at sagerne hjemvises til kommunerne til fornyet vurdering.
Som bruger af ordningen skal man også være opmærksom på udmåling af timer til ledsagelse i BPA-ordningen. Det er ikke niveauet for den almindelige ledsageordning efter servicelovens § 97 (max 15 timer pr. uge), der er udgangspunktet, men igen en udmåling i samarbejde med den enkelte borger i forhold til en helt konkret og individuel vurdering.
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er mulighed for at udmåle rådighedstimer i de tilfælde, hvor behovet for hjælp er spredt over hele døgnet.
Hele afgørelsen fra Ankestyrelsen kan læses på styrelsens hjemmeside. Skriv sagsnummeret: 49-13 i søgefeltet på siden.


Hvornår er det individuelt?


Konkret og individuel vurdering er et ordvalg, der ofte anvendes i afgørelser. Folketingsmedlem Karina Adsbøl fra DF har i Folketinget bedt socialminister Karen Hækkerup om en redegøre for, ”hvornår en afgørelse kan siges at hvile på et konkret og individuelt grundlag”. 

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.