Gå til hovedindhold

Opticusneuritis: Kliniske, immunologiske og eksperimentelle aspekter. Et translationelt forskningsprojekt i Region Syddanmark.

Kort fortalt

Synsnervebetændelse kan være tæt relateret til sclerose og er nogle gange det første symptom på sclerose. Dette studie kigger nærmere på synsenervebetændelse og muligheden for at forudsige udvikling af sclerose. 

Emneområde: Sygdomsmekanismer

Nasrin Asgari fortæller om projektets formål og betydning for mennesker med sclerose

Nasrin

Nasrin giver en opdatering på projektets resultater

nasrin

Formål

Projektet er opdelt i en klinisk og en eksperimentel del, med det formål at kortlægge mekanismer ved synsnervebetændelse (ON), der kan være første symptom ved multipel sklerose (MS) eller MS-lignende sygdomme. ON medfører ødelæggelse af myelinskeden og nervefibre, og kan føre til nedsat syn eller blindhed.

I den kliniske del bestemmes først forekomsten. Derefter karakteriseres sygdomsprocessen, og forløbet og sygdomsmarkører i blod og rygmarvsvæske identificeres. Derudover udføres analyse af nethindens tykkelse med såkaldt optisk kohærenstomografi, der også afspejler den kliniske udvikling af sygdommen. De molekylære mekanismer for sygdommen undersøges ved hjælp af en sygdomsmodel i mus. Undersøgelse af signalproteinet interleukin 10 (IL-10) hos ON patienter er særligt lovende som markør. I vores dyremodel for NMOSD undersøger vi betydningen af IL-10 for vævsskade særligt i synsnerven. Projektet kan medvirke til at belyse udviklingen fra ON til MS eller NMOSD.

Projektet vil muliggøre tidlig diagnostik og behandling og bidrage til større viden om sygdommen.

Mød forskeren

Sofie Forsberg Sørensen

 

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

MS og NMOSD er kroniske og muligt invaliderende sygdomme, der rammer yngre mennesker. Forståelse af disse sygdomme og udforskning af nye biomarkører kan lede til tidlig diagnostik og mere effektiv behandling, der kan gøre en forskel for mennesker med MS eller NMOSD og vil give dem mere sikkerhed omkring fremtiden. Det er personligt givende at arbejde systematisk og forstå komplekse udfordringer og deltage i nationale og internationale diskussioner om MS og NMOSD.

Sofie Forsberg Sørensen

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Forskningsmidler muliggør projektets gennemførelse med analyse af biomarkører og etablering af en dyremodel med henblik på at belyse sygdomsmekanismen bag synsnervebetændelse. Vores forskning er vigtig og relevant for en bedre behandling af patienter med MS eller NMOSD.

Sofie Forsberg Sørensen

Kort rapport

Links til publicerede stillinger 

A population-based prospective study of optic neuritis.

Magnetic resonance imaging findings at the first episode of acute optic neuritis.

Autoimmune and immunogenetic profile of patients with optic neuritis in a population-based cohort.

Cerebrospinal fluid biomarkers for predicting development of multiple sclerosis in acute optic neuritis: A population-based prospective cohort study.

Optical Coherence Tomography in Acute Optic Neuritis: A Population-based Study.