Gå til hovedindhold

Pathogenic effects of MS-associated human endogenous retroviruses

Kort fortalt

Projektansvarlig: Tove Christensen, Lektor
Sted: Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 331.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 1. jan. 2019

Formål 

Pathogenic effects of MS-associated human endogenous retroviruses

Objectives:
Human endogenous retrovirus (HERV) activation is specifically associated with multiple sclerosis (MS) (reviewed in 1, 2). Our hypothesis is that activated HERVs are significant causal factors in the immune-mediation of diseases such as multiple sclerosis (MS).
Under certain conditions HERVs are activated to transcription, to translation of open reading frames into proteins, and to the formation of virions. Thus, HERVs become active pathogenic factors both as chromosomal entities (genes/gene products), and as retroviruses.
We explore two aspects of the pathogenic potential of activated HERVs:

  1. Expression of HERV-encoded proteins and their involvement in cytotoxic reactions
  2. Direct pathogenic effects of HERV-encoded proteins 

The perspectives of the study are a better understanding of MS pathogenesis as well as the potential for novel therapeutic strategies for MS treatment. In this context we find it noteworthy that there are indications that HAART (highly active antiretroviral therapy) may resolve MS deficits in HIV-positive patients (3) 

 

Støttet beløb

2011: 100.000 kr.

2010: 331.000 kr. 

 

Kort beskrivelse af projektet

Nogle typer af humane endogene retrovirus (HERV) er forbundet med sygdomsaktiviteten ved Multipel Sklerose (MS). Hvordan disse virus bidrager til sygdomsforløbet vides endnu ikke. Vi arbejder med den hypotese, at den ødelæggende virkning på nogle af de vigtigste celler i centralnervesystemet (CNS) – de myelinproducerende celler og nervecellerne – kan forårsages af aktivering af virus. Efterfølgende immunreaktioner mod HERV-antigener, i form af forskellige proteiner, der udtrykkes på overfladen af CNS-cellerne og at HERV-proteiner kan have en direkte ødelæggende effekt.Vi planlægger at undersøge begge mekanismer: gennem påvisning/måling af cellefusion fremkaldt af HERV-kodede proteiner og gennem analyse af immunreaktioner mod celler, der udtrykker HERV-antigener på overfladen.Analyser af HERV-induceret celle-fusion vil blive baseret på flow-cytometri og konfokal mikroskopi.Til påvisning af immunreaktioner mod celler, der udtrykker HERV-proteiner, vil vi bruge flow-cytometriske målinger til påvisning af celledrab, og vi vil bruge konfokal mikroskopi til lokalisation af virusantigener. Vi vil undersøge både den medfødte evne til celledrab, NK-respons, og de senere udviklede, adaptive reaktioner i form af antistof-afhængigt celle-medieret celledrab (ADCC) og CD8+T-celle-medieret celledrab. Undersøgelserne omfatter måling af mulige forskelle i reaktionerne mellem MS-patienter og raske personer ved at medtage både antistoffer og effektor-celler fra begge grupper.Undersøgelsernes perspektiver er øget forståelse af sygdomsprocesserne ved MS og potentielt nye behandlingsmuligheder.

 

Links til publicerede artikler

HERVs in Neuropathogenesis

The Etiology of Multiple Sclerosis: Genetic Evidence for the Involvement of the Human Endogenous Retrovirus HERV-Fc1

Citrullination of Histone H3 Interferes with HP1-Mediated Transcriptional Repression

Effects of interferon-beta therapy on elements in the antiviral immune response towards the human herpesviruses EBV, HSV, and VZV, and to the human endogenous retroviruses HERV-H and HERV-W in multiple sclerosis