Gå til hovedindhold

Prognose og behandlingsrespons hos personer med multipel sklerose

Kort fortalt

Tidligere kliniske forsøg har undersøgt effekten af sclerosemedicin over maximalt tre år. Da mennesker med sclerose ofte lever med deres sygdom minimum 20 til 30 år vil dette projekt belyse behandlingseffekten over en længere årrække. 

Projektets emneområde: Behandling og diagnostik

Ph.d. studerende Thor Chalmer fortæller om projektet

Thor Calmer fortæller
Fondsmodtagermøde 2018

Formål

Formålet med forskningsprojekterne er, at vi via data fra Det Danske Scleroseregister vil undersøge effekten af sygdoms-modificerende behandling i forskellige patientgrupper.

Således vil resultaterne reflektere effekten af behandling i en almindelig klinisk dagligdag, og ikke effekten af behandling i et randomiseret forskningsprojekt.

I det første studie undersøger vi effekten af tidlig behandlingstart sammenlignet med senere behandlingsstart. I andet studie undersøger vi behandlingseffekten ved at skifte imellem behandlinger. I tredje studie undersøger vi hvilke faktorer, som har betydning for sygdomsforværring.

 

Mød forskeren 

Ph.d. studerende Thor Chalmer

Ph.d. studerende Thor Chalmer

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Via min forskning om statistik og studiedesign udviklet til at vurdere behandlingseffekt baseret på registerdata håber jeg, at kunne bidrage til vores viden om hvilke patientgrupper, som kan forvente behandlingseffekt, og hvilke grupper som ikke kan. Det langsigtede mål for min forskning er, at vi i fremtiden i langt højere grad kan individualisere behandlingstilbud til den enkelte sclerosepatient.

Thor Chalmer

Ph.d. studerende

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Mit projekt har primært fået fondsmidler fra Scleroseforeningen. Uden den støtte havde projektet ikke kunne gennemføres.

Thor Chalmer

Ph.d. studerende

Kort rapport

Publikationer 

Early versus later treatment start in multiple sclerosis a register based cohort study

Treatment escalation leads to fewer relapses compared with switching to another moderately effective therapy