Gå til hovedindhold

A prospective pilot-study to investigate the effects of intrathecal rituximab in patients with secondary progressive MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Morten Blaabjerg, 1. Reservelæge, Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital
Sted: Department of Neurology, Odense University Hospital
Støttebeløb: 450.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 1. jan. 2017

Kort beskrivelse af projektet
Nærværende projekt har til formål at undersøge effekten af Rituximab (Rtx) givet intrathekalt til patienter med SPMS. Den formodede effekt på immunresponset i CNS baseres på: (i) studier som indikerer en effekt af B-celler i MS, (ii) meningeale infiltrater og germinal-celle-lignende struktureres rolle i dannelsen af kortikale plaques ved SPMS, (iii) relationen mellem CSF og meninges/kortex, (iv) den høje koncentration, som kan opnås ved intrathekal indgift, (v) og effekten af intrathekal Rtx i behandlingen af leptomeningealt lymfom.Femten patienter med SPMS vil blive inkluderet i dette prospektive pilot-studie. Intrathekal Rtx vil blive administreret to gange med 6 måneders interval. Det primære endemål vil være ændringer i CSF immunrespons, 3 måneder efter første behandling. Sekundære endemål vil være ændringer i CSF immunrespons 6 måneder efter første og anden behandling, ændringer i det perifere immunrespons, sikkerhed, progression vurderet ved kliniske scores, MR forandringer relateret til progression og ændringer i kognition. Hvis vores analyser efter 6 måneder konkluderer at behandlingen er sikker og med ønsket effekt på CSF immunrespons, vil vi inkludere yderligere patienter i en randomiseret placebo-kontrolleret fase.Vores planlagte tilgang med kun intrathekal indgift vil vurdere (i) om intrathekal Rtx er sikker i MS, (ii) om den givne dosering resulterer i ændringer i det intrathekale immunrespons, som kan forudsige en mulig klinisk effekt, (iii) og om den systemiske immunsuppression kan undgås hvorved risikoen for potentielle alvorlige bivirkninger mindskes. Studiet vil også (iii) undersøge ændringer i adskillige neuroradiologiske parametre relateret til sekundær progression; (iv) og kan danne basis for en ny tilgang til kombinationsbehandling af SPMS: Samtidig behandling af både det systemiske T-celle respons med immunmodulation og B-celle responset i CNS med Rtx