Gå til hovedindhold

Medlemsbrev Lokalafdeling Randers

Kære Medlemmer i Lokalafdeling Randers

 Meget har forandret sig gennem den seneste tid og corona situationen har i den grad eskaleret som ingen havde drømt om. Men en dag bliver det helt sikkert hverdag igen. I tiden indtil da, må vi alle stå sammen og bestræbe os på at følge myndighedernes anbefalinger og instrukser. Derfor har bestyrelsen besluttet at aflyse årets traditionelle juleafslutning. Det betyder at der ikke lokal sker mere på denne side af nytår. Som meddelt i tidligere skrivelse afholdt Lokalforeningen sit årsmøde 2020 den 20. oktober. Det blev afholdt virtuelt og blev delvist gennemført af hensyn til at det årlige regnskab skulle afsluttes med en godkendelse, under hensyntagen til foreningens samlede regnskabsaflæggelse på delegeret samling her i november.Hvad der yderligere skete på årsmødet kan du læse om her. 

Referat af virtuelt Årsmøde 2020, den 20. oktober 2020, Lokalafdeling Randers.
Formanden byd velkommen til alle (3) virtuelle tilmeldte medlemmer.
Mikael Freund valgtes som dirigent.
Flemming Sørensen valgtes som referent.
Frataget dagsordens punkt 5, 12 og 13, besluttede Årsmødesamlingen at udskyde Årsmøde 2020 til januar 2021.
Begrundelsen herfor er den aktuelle covid19 situation og mødets få deltagere.
Således fortsætter den siddende bestyrelse frem til Årsmøde 2021. Fastlæggelse af dato herfor meddeltes medlemmerne under hensyntagen til covid19 situationen.
Ad. 05. Godkendelse af budget/regnskab 2019 – 2020.
Budget/regnskab 2019-2020 er revideret af lokalforeningens revisor og ledelsespåtegnet af formand og kasser.
Budget/regnskabet blev uden yderligere bemærkninger godkendt af årsmødet.
Budget/regnskabet blev på mødet underskrevet af dirigenten og herefter sendt til Scleroseforeningen.
Ad. 12. Knud Bach Jensen blev genvalgt til revisorposten.
Ad. 13. Formanden meddelte at bestyrelsen har besluttet at aflyse annonceret juleafslutning den 28. november 2020. Dette meddeltes alle medlemmer pr. mail og på Lokalforeningens hjemmeside.
Referent Flemming Sørensen

 Men der sker trods alt noget for for dig der måtte have lyst til lidt inspiration og viden 

Foreningen tilbyder 3 helt fantastiske virtuelle foredrag til medlemmerne her i november / december måned: Torsdag den 12. november kl.- 19.00 – 21.00Nyeste viden om motion for personer med MSV/ Ulrik Dalgas,  lektor på Institut for folkesundhed ved Aarhus Universitet. Mandag den 30. november kl. 19.00 – 21.00Om kognition og kognitive udfordringer ved sclerose.V/ Jannie Engelbrecht,  Neuropsykolog sclerose hospitalet i Ry Mandag den 14. december kl. 19.00 – 21.00Hvorfor er jeg så træt?Sclerose og stress.V/ Mette Ellermann  |  Specialist i neuropsykologi Beskrivelse og tilmelding til foredragene finder du ved at følge dette link. https://www.scleroseforeningen.dk/vaer-med/medlemskab-og-tilbud/online-medlemsmoeder Lokalforeningen vil gerne ønske dig og dine kære en rigtig god jul og et lykkebringende nytår 2021. Pva. af bestyrelsenFlemming SørensenFormand