Gå til hovedindhold

Referat fra informationsmøde d. 22. februar 2023

Fremmøde: 15 fremmødte heraf 5 fra bestyrelsen og Mikael Freund fra Scleroseforeningen.

Formand Bodil Johansen opridser situationen, som den ser ud nu:

Efter Årsmødet i februar 2022 var bestyrelsen bestående af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der har været frafald i perioden. Status for nuværende er, at 3 bestyrelsesmedlemmer, incl. formand træder ud v.  Årsmødet 2023, og derefter er kun kasserer Inger-Lise Nielsen og bestyrelsesmedlem Pia Bødker tilbage.

Mikael Freund forklarer om opbygning af strukturen i Scleroseforeningen, med 43 lokalforeninger. Lokalforeningerne har til formål, dels at lave aktiviteter for medlemmerne og stå for landsindsamlingen i området.

Derudover er der mulighed for at lave andre indsamlingsevent eks: Rap om kap og You Go, hvor skleroseforeningen har en skabelon og materialer der kan skaffes.

Han oplyser om, at alle lokalforeninger som udgangspunkt har 40.000kr som kassebeholdning, og ellers kan dette søges i som tilskud fra skleroseforeningen. Der foreligger også mulighed for at søge kommunalt tilskud til aktiviteter efter §18.

Det er muligt for lokalforeningerne at tage entre ved arrangementer og derved at have en yderligere indtjening.

Hvis det ikke er muligt på årsmødet d 21.03.2023, at få valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen, incl ny formand, kan foreningen godt køre videre på lavt blus, med ekstra hjælp fra hovedforeningen.

Vi drøfter muligheden for at aktiviteter kan tilrettelægges og afvikles af frivillige, i samarbejde/koordinering  med et bestyrelsesmedlem og kasserer. Der er ikke noget minimumskrav for aktiviteter (se forretningsorden). På Scleroseforeningens hjemmeside findes også et idekatalog, vi kan lade os inspirere af.

 Vi vedtager at Facebook gruppen gøres offentlig med Marianne Christensen som administrator.

Opsamling på medlemsaktiviteter:

Tovholder: Pia Bødker

Frivillige:

  • Marianne Christensen
  • Katja Kokholm
  • Ulla
  • Bodil står for ungegruppen

Opsamling på indsamling og events:

  • Flemming Sørensen står for Rap om Kap

Referat v. Pia Bødker