Gå til hovedindhold

Vær med i et videnskabelig projekt

Kære medlemmer:

Scleroseforeningen - Lokalafdeling Randers har modtaget en opfordring, som du kan blive en del af.

Det er mit håb at nogle af jer vil bidrage med jeres hjælp til gennemførelse af projektet.

Mange hilsner

Flemming Sørensen, Lokal afd. Randers

 

Kære medlem af Scleroseforeningen 

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Neurofysiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital påbegyndes et videnskabeligt projekt som skal undersøge i hvilket omfang ødelæggelse af nervesystemet hos sklerosepatienter påvirker nerve-muskel funktion og fysisk funktion. 

Ved multipel sklerose sker en delvis ødelæggelse af nervesystemet, hvorved funktionen heraf forringes. På trods af dette vides der endnu meget lidt om hvordan sådanne forringelser af nervesystemet påvirker (1) nerve-muskel funktion (fx evnen til at udvikle muskelstyrke i benene samt evnen til at koordinere/kontrollere udvikling af muskelstyrke) samt (2) fysisk funktion (fx gangfunktion samt finmotoriske opgaver for hænderne/armene). 

Vi ønsker at indsamle viden om ovenstående for at (1) få indsigt i de mekanismer der styrer at fysisk funktion forringes i takt med at multipel sklerose udvikler sig (dvs. sygdomsprogression), og (2) for at kunne optimere de rehabiliterende tiltag der tilbydes personer med multipel sklerose. 

Undersøgelsen består af: test af kropssammensætning (DXA-scanning), test af fysisk funktion (styrketest, gangtest samt koordinationstests i arme og ben), test af nervesystemet (metoder der ofte anvendes på personer med multipel sklerose), spørgeskemaer (påvirkning af multipel sklerose, søvn, livskvalitet og sundhed), test af fysisk aktivitet.

Vi søger sklerosepatienter der opfylder følgende: 

         -  Er mellem 18-65 år 


         -  Har bevaret gangfunktion (hjælpemidler tilladt) 


         -  Har været attack-fri og uden ændringer i medicin de seneste 8 uger 


         -  Kan komme til Aarhus Universitetshospital/Universitet til 2 forsøgsdage 


Du må ikke være gravid eller have andre sygdomme der påvirker nervesystemet (fx epilepsi). Derudover må du ikke have kraftigt forhøjet blodtryk (over 160/100) eller anvende præparatet Fampyra. 
Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite og din eventuelle deltagelse som sklerosepatient vil ikke få indflydelse på dit videre forløb i Skleroseklinikken. 
Covid-19 retningslinjer: Ved forsøgsdeltagelse bedes du bære mundbind ved ankomst. Forsøgsansvarlig vil bære mundbind/visir under tests. Testudstyr er forsvarligt desinficeret, ligesom der også vil være desinficerende middel til rådighed. 
Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte projektkoordinator. 


Med venlig hilsen 

Mette Dahl Diechmann (Projektkoordinator, Specialestuderende) Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C
Mail: 201506098@post.au.dk 

Hatice Tankisi (Projektansvarlig, Lektor/Læge/PhD) Klinisk Neurofysiologi, Aarhus Universitets Hospital 

Lars hvid (Projektansvarlig, Postdoc/Lektor) Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet