Gå til hovedindhold

Virtuel Årsmøde 2020 den 20. oktober kl. 19.00

20. oktober , kl. 19.00

Virtuel årsmøde

 

DAGSORDEN

                     Valg af dirigent.

1.    Valg af referent.

2.    Bestyrelsens beretning 2019 – 2020.

3.    Godkendelse af årsrapport/beretning,

4.    Aktiviteter 2019- 20 og kommende aktiviteter.

5.    Godkendelse af budget/regnskab 2019 – 2020.

6.    Forslag til budget 2020 – 2021.

7.    Indkomne forslag.

Skal være formanden i hænde senest den 15. oktober 2020.

8.    Valg af formand.

9.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

11. Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper.

                 12. Valg af revisor.

                 13. Eventuelt.

 

Vedhæftet materiale til  Årsmøde 2020:

 

Bestyrelsens beretning.

Aktiviteter 2019 - 2020 og kommende aktiviteter.

Regnskab 2019 - 2020.

Forslag til budget 2020 - 2021.