Gå til hovedindhold

Referat af årsmøde den 21. marts 2023

Frivilligcenteret, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde

Formand Anette Cordes bød velkommen til det store fremmøde

1. Valg af dirigent og referent

Anne Frøkiær fra Foreningen blev valgt som dirigent og bestyrelsesmedlem Tina Hindsbøl blev valgt som referent.
Årsmødet er lovligt varslet og er beslutningsdygtigt.

2. Lokalbestyrelsens beretning og godkendelse af samme

v/ Formand Anette Cordes.
Der blev berettet om årets gang – 2022.
Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab 2022

v/ kasserer Ioan Cosofret, som gennemgik regnskabet.
Der var spørgsmål fra salen vedr. kr. - 57.000,00 ved den Likvide beholdning (side 9 i årsregnskabet).
Ioan forklarede at det skyldes sammenlægningen med Lejre i 2022 samt skift til ny bank.
Regnskabet blev godkendt.

4. Lokalbestyrelsens forslag til handlingsplan for 2023

v/ næstformand Kjeld Borne.
Klapsalver fra salen..

5. Godkendelse af budget 2023

v/ næstformand Kjeld Borne, som  gennemgik budgettet.
Budget blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.
Opfordrede medlemmer til at sende idéer til arrangementer og/eller indsamlings, hvis der er nogen der sidder og brænder inde med idéer.

7. Valg af formand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Anne Weibye genopstiller                       blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Eva Hansen genopstiller                        blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Tina Hindsbøl genopstiller                      blev genvalgt for 2 år
Kasserer Ioan Cosofret genopstiller                                        blev genvalgt for 2 år

8. Valg af suppleanter

Suppleant Maja Hindsbøl genopstiller                                    blev valgt for 1 år                                    

9. Valg af revisor

Birgitte Olsen genopstiller                                                       blev genvalgt for 1 år

10. Beskrivelse af den nye bestyrelsessammensætning og information omkring Unitii og Socialkompasset

Anette Cordes fortalte om den nye bestyrelsessammensætning, som vi i Roskilde-Lejre er godt i gang med. Der er funder to ”hovedansvarlige” for ”boblerne” fra bestyrelsen:

  • Aktivitetsboblen               Anne Weibye
  • Indsamling/eventboblen   Tina Hindsbøl

Der er godt gang i Dagcaféen som hører under aktivitetsboblen og som styres helt af Karina Galla. Den kører godt og den er godt besøgt. Positive tilbagemeldinger.

Den næste indsamling/event er You Go (1. maj), som ”styres” af Emilie Sewerin, som er frivillig og pårørende til medlem med sclerose. Her er Anette Cordes og Tina Hindsbøl med til at hjælpe.

Anette Cordes oplyste endvidere om Unitii som er en app, hvor man som frivillig kan tilmelde sig et hvilket som helst arrangement (alle foreninger i landet) som har ens interesse. Det er et gratis tilbud for foreninger i Roskilde, da Roskilde kommune har sagt ja til at betale for tilbuddet for foreningerne i Roskilde.

Socialkompasset er her vi kan lægge vores arrangementer op, så alle kan se hvad vi har at tilbyde.

11. Landsindsamlingen 10. september 2023

Anette Cordes orienterede kort om Landsindsamlingen.

Evt.

  • Frivilligprisen blev i år givet til Karina Galle for hendes kæmpe engagement ved Dagcaféen. Den blev hun meget overrasket og glad for.

Stort TILLYKKE..

  • Spørgsmål om budget for You Go – det betales af Scleroseforeningen (?)
  • Spørgsmål om TV Show for Scleroseforeningen – Anne F. forklarede om hvorfor de ikke gør det. Det er næsten umuligt at sætte op og Foreningen har valgt andre veje at gå. Bl.a. Cykelnerven, som er en god indsamlings indtægt.