Gå til hovedindhold

Rygning, Systemisk Inflammation og Sygdomsudvikling ved Progressiv Multipel Sklerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Finn Thorup Sellebjerg, Professor, Overlæge, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet
Støttebeløb: 400.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 30. nov. 2016

Formål
Vi har følgende hypoteser, som belyses i projektets delprojekter.
1. Rygning er associeret med øget sygdomsprogression og strukturel skade bedømt ud fra MR-scanning ved PPMS og SPMS.
2. Rygning og lungeskade er associeret med nedsat forekomst af cirkulerende CCR6+ CD8 T celler, og nedsat forekomst af denne celletype er associeret med sygdomsprogression ved PPMS og SPMS.
3. MS patienter har øget ekspression af GPR15 og LRRN3 i lymfocyt subpopulationer, ekspression af disse molekyler er yderligere øget hos rygere, og ekspression af GPR15 og LRRN3 er associeret med sygdomsprogression ved PPMS og SPMS.

Kort beskrivelse af projektet
Det er velkendt, at rygning både øger risikoen for at få multipel sklerose (MS) og for at udvikle et langsomt fremadskridende sygdomsforløb med alvorlig invaliditet. Man ved imidlertid ikke præcis hvilke effekter rygningen har på de sygdomsfremkaldende processer. Vi forsker på Rigshospitalet i sygdomsmekanismer og behandling af progressiv MS, og som led i dette arbejde har vi i 2013 påbegyndt et ph.d. projekt, der belyser effekten af rygning på processer af betydning for udvikling af MS. Vi undersøger effekten af rygning på blodprøver indsamlet fra 100 raske kontrolpersoner og fra over 100 patienter med MS. Vi har foreløbig identificeret ændringer i flere forskellige typer af immunceller både hos kontrolpersoner og patienter med MS, der ryger. Vi søger nu om midler til at færdiggøre undersøgelser af hvilke af disse ændringer, der kan forbindes med sygdomsudviklingen ved progressiv MS. Vi vil konkret undersøge graden af forandringer på MR-scanninger og sygdommens sværhedsgrad hos patienter, der har deltaget i vores tidligere behandlingsforsøg, og vi undersøger udviklingen heri hos 40 patienter, der er genundersøgt efter 3 år. Hos disse 40 patienter har vi også indsamlet blodprøver, så vi kan foretage en detaljeret analyse af sammenhængen mellem aktiveringen af immunceller, rygning og sygdomsudvikling. Alle MR-scanninger er foretaget, og resultaterne af scanningerne vil foreligge i løbet af efteråret 2015. Vi søger om støtte til at færdiggøre de manglende biokemiske og immunologiske analyser, og vil dermed kunne afslutte projektet i løbet af 2016. Resultaterne vil give vigtig viden om, hvordan rygning forværrer sygdomsforløbet ved progressiv MS. Vi vil imidlertid også opny ny, vigtig viden om sygdomsprocesserne, som kan være af uvurderlig betydning ved udvikling af nye behandlinger til den progressive fase af sygdommen, der aktuelt ikke kan behandles.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Smoking reduces circulating CD26hiCD161hi MAIT cells in healthy individuals and patients with multiple sclerosis