Gå til hovedindhold

Sammensætning af ideelt synstestbatteri ved opticus neuritis: Diagnostisk, prognostisk og behandlingsmæssig betydning

Kort fortalt

Projektansvarlig: Jette Lautrup Frederiksen, Professor, overlæge, dr.med, Skleroseklinikken, Glostrup Hospital
Sted: Klinik for Sclerose og Synsnervebetændelse, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Støttebeløb: 460.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. mar. 2017

Formål 
Vores hypotese er, at resultatet af følsomme synstests i den akutte fase af ON kan forudsige betændelsens vedvarende skader på synsnerven eller efterfølgende opheling samt risikoen for senere udvikling af MS. Vi har et unikt patientmateriale, idet vi siden 1986 har centraliseret patienter med ON fra et stor, veldefineret geografisk område, i de senere år hele Østdanmark. Dermed har vi mulighed for at undersøge forhold omkring den helt tidlige sygdomsudvikling ved MS.

Kort beskrivelse af projektet
Vi fokuserer på tidlige stadier af multipel sclerose (MS), især opticusneuritis (ON), debutsymptomet hos 20%. Det visuelle system er aktuelt et fokusområde internationalt i forskning i MS og ON, da udvikling af et sensitivt synstestbatteri er efterspurgt som effektmål i behandlingsforsøg og i klinikken.Jeg har formentlig verdens største materiale (1500)af konsekutivt henviste ubehandlede ON patienter undersøgt med næsten samme metoder 1986-2014, dog nyligt med tillæg af optisk koherens tomografi (OCT) til måling af nervefiberlagene i nethinden. Baseret på den unikke kohorte vil vi sammensætte det mest sensitive batteri af kvantitative tests til at påvise synsnerveskade ved ON og MS og til at monitorere sygdomsforløbet. I vores laboratorium har vi psykofysiske synstests og opdaterede instrumenter, bla. OCT, til at undersøge synsfunktionen. VEP og MR er udført ved akut ON. Både symptomatiske og tilsyneladende raske øjne undersøges samt alders- og kønsmatchede raske kontroller for at påvise subklinisk affektion, tegn på disseminering. I en prospektiv kohorte tilføjes lovende nye metoder (OCT, digital flickertest, multifokal VEP)med forventet øget følsomhed. De af øjenlæger mest brugte tests (synsstyrke og Ishiharas farvetavler) er påvist insenitive. Resultaterne indtastes, analyseres og sml. med normalmaterialet og kliniske/parakliniske parametre relevante for ON og MS. Baseret herpå vil vi anbefale en kombination af følsomme tests som effektparametre i behandlingsforsøg ved ON/MS. Projektet planlægges som ph.d.for Gorm Pihl-Jensen med mangeårig klinisk/videnskabelig erfaring i ON og MS. Vi tilstræber også at opfylde et internationalt behov for a udvide den mest brugte effektparameter i MS forskning, MSFC testen, med en nøje udvalgt synstest. Studiet af strukturelle-funktionelle korrelationer fra debut (ødem) til slutstadie (atrofi) vil give vigtig indsigt i patogenesen af ON som model for et attak af MS. 

 

Links til publicerede artikler
25-Hydroxyvitamin D levels in aute monosymptomatic optik neuritis: relation to clinical severity, paraclinical findings and risk of multiple sclerosis