Gå til hovedindhold

Sammensætning af ideelt synstestbatteri ved opticusneuritis: Diagnostisk, prognostisk og behandlingmæssig betydning

Kort fortalt

Projektansvarlig: Jette Lautrup Frederiksen, Professor, Overlæge, lektor, dr.med, Scleroseklinikken, Glostrup Hospital
Sted: Klinik for Sclerose og Synsnervebetændelse, Neurologisk afdeling, Glostrup Universitetshospital
Støttebeløb: 193.742 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. mar. 2017

Formål
Vores hypotese er, at resultatet af følsomme synstests i den akutte fase af ON kan forudsige betændelsens vedvarende skader på synsnerven eller efterfølgende opheling samt risikoen for senere udvikling af MS. Vi har et unikt patientmateriale, idet vi siden 1986 har centraliseret patienter med ON fra et stor, veldefineret geografisk område, i de senere år hele Østdanmark. Dermed har vi mulighed for at undersøge forhold omkring den helt tidlige sygdomsudvikling ved MS.

Kort beskrivelse af projektet
Vi fokuserer på tidlige stadier af multipel sclerose (MS), især opticusneuritis (ON), debutsymptomet hos 20%. Det visuelle system er aktuelt et fokusområde i forskning i MS og ON, da udvikling af et sensitivt synstestbatteri er efterspurgt til behandlingsforsøg. Jeg er inviteret som ekspert til International Conference on Vision and Vision-Related Outcomes in MS for at gå i dybden med synsundersøgelser ved MS, relateret til effektmål i behandlingsforsøg og i daglig praksis.Jeg har formentlig verdens største materiale (1400)af konsekutivt henviste ubehandlede ON patienter undersøgt med næsten samme metoder 1986-2013, dog nyligt med tillæg af optisk koherens tomografi (OCT) til måling af retinale nervefiberlag. Baseret på den unikke kohorte vil vi sammensætte det mest sensitive batteri af kvantitative tests til at påvise synsnerveskade ved ON og MS og til at monitorere sygdomsforløbet, behandlet el. ubehandlet. I vores synslaboratorium har vi psykofysiske synstests og opdaterede instrumenter, bla. OCT, til at undersøge forskellige aspekter af synsfunktionen. VEP og MR er udført ved akut ON. Både symptomatiske og tilsyneladende raske øjne undersøges samt alders- og kønsmatchede raske kontrolpersoner for at muliggøre påvisning af subklinisk affektion, tegn på disseminering. I en prospektiv kohorte tilføjes lovende nye metoder (OCT, digital flickertest, multifokal VEP). Resultaterne indtastes, analyseres og sml. med normalmaterialet og kliniske og parakliniske parametre relevante for ON og MS. Baseret herpå vil vi anbefale en kombination af følsomme tests som effektparametre i behandlingsforsøg. Vi tilstræber også at opfylde et internationalt behov for a udvide den mest brugte effektparameter i MS forskning, MSFC testen, med en nøje udvalgt synstest. Studiet af strukturelle-funktionelle korrelationer fra debut (ødem) til slutstadie (atrofi) vil give vigtig indsigt i patogenesen af ON som model for et attak af MS.

Links til publicerede artikler
25-Hydroxyvitamin D levels in aute monosymptomatic optik neuritis: relation to clinical severity, paraclinical findings and risk of multiple sclerosis

Multifocal visual evoked potential in multiple sclerosis and optic neuritis. A review.

Functional–structural assessment of the optic pathways in patients with optic neuritis

Sensitive Assessment of Acute Optic Neuritis by a New, Digital Flicker Test