Gå til hovedindhold

Ergoterapi på Sclerosehospitalet

Kort fortalt

Ergoterapeuterne på Sclerosehospitalet arbejder for, at du styrker dine muligheder for at fungere og deltage aktivt i dit liv – både i private, sociale og erhvervsmæssige sammenhænge – med de ressourcer, såvel som begrænsninger, du har.

Spejltræning i ergoterapien

  Nedenfor kan du læse mere om ergoterapi på Sclerosehospitalet

 • Den ergoterapeutiske tilgang

  Ergoterapi bygger på tanken om, at du er til stede i en verden af aktivitet og mening.

  Meningsfulde aktiviteter i hverdagen udvikler os, giver selvtillid og livsglæde. Når du rammes af sygdom, kan det begrænse dine muligheder for at deltage i livets aktiviteter.

  Ergoterapeuterne på Sclerosehospitalet arbejder for, at du styrker dine muligheder for at fungere og deltage aktivt i dit liv – både i private, sociale og erhvervsmæssige sammenhænge – med de ressourcer, såvel som begrænsninger, du har.

  Sclerosehospitalernes ergoterapeuter har  specialiseret viden og lang tids erfaring med behandling, træning og vejledning til mennesker med sclerose.

 • Den ergoterapeutiske undersøgelse

  I løbet af de første dage på Sclerosehospitalet vil du blive tilbudt en ergoterapeutisk samtale og undersøgelse.

  I samarbejde med din ergoterapeut vil du afklare, hvilke aktiviteter der har værdi for dig i din hverdag, og hvilke fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger, der forhindrer dig i at gøre de ting, du gerne vil.

  Ud fra denne afklaring samarbejder ergoterapeuten med dig, din kontaktperson og dit team om, hvordan de ergoterapeutiske indsatsområder skal indgå i din behandlingsplan.

  Behandlingen kan foregå individuelt, på hold, i grupper og som selvtræning.

  Der indgår i reglen altid en ergoterapeut i dit behandlerteam.

 • Ergoterapeutisk behandling

  Ergoterapi er en handlingsorienteret behandlingsform, hvor hverdagens gøremål er sat i fokus for den træning, vejledning, støtte og viden, som ergoterapeuten og du aftaler at arbejde med, mens du er indlagt.

  Det kan fx være inden for områder som:

  • Personlig hygiejne
  • Spisning
  • Kommunikation
  • Aktiviteter i fx køkken, i haven eller på job

  Behandlingen kan være:

  • Fysisk træning af skuldre, arme og hænder
  • Træning af følesans
  • Afprøvning af siddestillinger og arbejdsteknikker fx i forbindelse med arbejde på computer og madlavning
  • Håndtering af kognitive vanskeligheder og strategier i forhold til manglende energi – fx ved at du afprøver og træner strategier for prioritering og strukturering i hverdagen
  • Kompenserende hjælpemidler, som du afprøver og træner med i og uden for hjemmet.
 • Ergoterapi og -træning retter sig mod din fremtid

  Gennem den ergoterapeutiske behandling vil du opnå kendskab til, hvordan du selv kan skabe forandring og forbedring, når du udfordres i dine daglige aktiviteter.

  Din forståelse og motivation for afprøvning og træning meget betydningsfuld for behandlingsresultatet.

  Samtidig er dialog, coaching og refleksion over de erfaringer, du gør dig, en højtprioriteret del af den behandling, som ergoterapeuterne på Sclerosehospitalet yder.

 • Ergoterapi hjemme

  Såfremt du ønsker det, kan ergoterapeuten – inden du udskrives – tage kontakt til relevante parter i din hjemkommune.

  Din ergoterapeut har her mulighed for at videregive, hvad I har arbejdet med, mens du har været indlagt, eller komme med anbefalinger omkring kompenserende hjælpemidler, øvelser, opgaver, m.m.