Gå til hovedindhold

Neuropsykolog

Kort fortalt

På Sclerosehospitalet kan du få konsultation hos en neuropsykolog.

Om du har brug for en neuropsykologisk undersøgelse og vurdering aftaler du i samarbejde med din kontaktperson.

  Nedenfor kan du læse mere om neuropsykologens tilbud på Sclerosehospitalet

 • Hvad er en neuropsykolog?

  Neuropsykologen er en psykolog med en særlig uddannelse indenfor det neurovidenskabelige område der dækker de følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kognitive følgevirkninger efter sygdom eller traume.

 • Den neuropsykologiske undersøgelse

  Den neuropsykologiske undersøgelse tager udgangspunkt i en samtale med dig eventuelt suppleret med kognitive test og/eller observationer foretaget af andre behandlere efter anvisning fra neuropsykologen.

  Ved samtalen udspørges du om de aktuelt oplevede kognitive forandringer og deres indflydelse på din hverdag. Vurderes det, at beskrivelsen skal suppleres med testning, tilrettelægger neuropsykologen nogle test på baggrund af dit tidligere funktionsniveau.

 • Neuropsykologiske test

  Som supplement til samtale, kan neuropsykologen tilrettelægge nogle test på baggrund af dit tidligere funktionsniveau.

  Den neuropsykologiske vurdering med testning skal bidrage til at optimere din rehabiliteringsplan og kan afklare:

  • Dit aktuelle kognitive funktionsniveau sammenlignet med tidligere
  • Hensyn der skal tages i forhold til din energi i hverdagen 
  • Om der er kognitive hindringer i forhold til initiativ og motivation.     

  En vurdering kan også indgå i personalets forståelse af dig og dit samspil med øvrige patienter. 

  Endelig skal en neuropsykologisk vurdering bidrage til at belyse dit behov efter udskrivning, herunder eventuel støtte i hjemmet

   

 • Det neuropsykologiske tilbud på Sclerosehospitalet

  På baggrund af den neuropsykologiske vurdering afgør neuropsykologen i samarbejde med din kontaktperson, hvilke indsatser du tilbydes.

  Den neuropsykologiske intervention ud over testning og vurdering vil ofte have karakter af individuelle støttende samtaler med elementer af vejledning, rådgivning og psykoedukation.    

  Udover den kognitive vurdering kan neuropsykologen tilbyde dig behandling i form af kognitiv træning eller du kan tilbydes at indgå i et kognitivt gruppeforløb.

 • Neuropsykologi hjemme

  Ved udskrivning fra Sclerosehospitalet modtager du en evaluering af dit forløb.

  Evalueringen beskriver den samlede status for hele dit indlæggelsesforløb og de anbefalinger som neuropsykologen i samarbejde med dig, din kontaktperson og dit behandlerteam er nået frem til.

  Hvis du skal fortsætte med neuropsykologisk behandling eller udredning efter udskrivning, vil din kontaktperson hjælpe dig med henvisning. 

  Sammen med din kontaktperson aftaler du ligeledes, hvordan Sclerosehospitalet følger op på din indlæggelse.