Gå til hovedindhold

Psykolog

Kort fortalt

Sclerosehospitalernes psykologer har et indgående kendskab til de psykologiske konsekvenser af sclerose. De har stor erfaring i, hvad det indebærer for dit indre liv at få stillet en kronisk diagnose, og hvilke kriser sygdommen kan medføre. 

I samarbejde med din kontaktperson og dit behandlerteam afgøres om og hvordan psykologen skal indgå som en del af din behandling.

Er din psyke påvirket af sclerose?

Mange oplever, at sclerose påvirker deres fysiske muligheder. Men sclerose kan i forskelligt omfang også påvirke dit psykiske velbefindende såvel som dine kognitive funktioner.

Alt efter hvem du er, og hvad dine omgivelser – børn, familie, arbejde m.m. – kræver af dig, har sygdommen konsekvenser for dine muligheder for at varetage de områder i dit liv, der er vigtige.

Psykolog samtale

  Nedenfor kan du læse om psykologernes tilbud på Sclerosehospitalet

 • Individuel vejledning og samtale

  På Sclerosehospitalerne kan en neuropsykolog eller sundheds/klinisk psykolog yde individuel vejledning eller tilbyde et kortere samtaleforløb i forbindelse med din indlæggelse.

  Sclerosehospitalernes psykologer har et indgående kendskab til de psykologiske konsekvenser af sygdommen. De har stor erfaring i, hvad det indebærer for dit indre liv at få stillet en kronisk diagnose, og hvilke kriser sygdommen kan medføre. Kriser kan være både store og små, og da der ikke findes universelle løsninger på, hvordan man kommer videre og bliver i stand til at leve et tilfredsstillende liv med sygdommen, kan individuel vejledning og samtale ofte være en god håndsrækning.

 • Hvornår skal jeg tale med en psykolog?

  Psykologerne kan hjælpe dig med at afklare, om de problemer, du står i, bedst kan afhjælpes af en psykolog, eller om der er brug for at inddrage andre faggrupper. Psykologerne på Sclerosehospitalerne kan hjælpe dig med:

  • Psykologiske problemstillinger
  • Psykiske vanskeligheder
  • Parforholdsproblemer
  • Forældrerollen
  • Eventuelle seksuelle problemer

  Det kan også være en fordel at tale med en af Sclerosehospitalernes psykologer, hvis du befinder dig i en livssituation med store omvæltninger som for eksempel ændringer i familieforhold eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Det skal understreges, at de problemstillinger, vi kan tilbyde at arbejde med skal være i tilknytning til de mål, du har med din indlæggelse på sclerosehospitalet.

  Psykologen kan også hjælpe dig med at afklare, om de udfordringer, du står i, kan have andre årsager end sclerosen for eksempel en depression eller en angstlidelse.

 • Behandlingsformer

  Du vil i samråd med psykologen tage stilling til, hvilken form for psykologisk behandling, du har behov for og i hvilket omfang din kontakt med psykologen skal indgå i din behandlingsplan.

  Psykologerne tilbyder:

  • Psykologisk vejledning
  • Rådgivning
  • Støttende samtaler
  • Psykoterapeutisk behandling.

  De terapeutiske metoder, der vil blive anvendt, tilpasses individuelt til de specifikke problemstillinger, som du og psykologen har valgt at arbejde med.

  Valget af hvilken behandlingsstrategi, der er den bedste for dig, sker ud fra en vurdering af dine aktuelle ressourcer, din motivation samt psykologens faglige anbefaling.

  Det kan ikke forventes, at støttende samtaler altid er nok til at behandle eller afhjælpe dine psykologiske problemstillinger, men du kan opnå afklaring, vejledning og redskaber, som du kan tage med dig hjem og arbejde videre med.

 • Gruppeforløb og fællesundervisning

  Udover individuelle samtaler og vejledning ved psykolog, kan du blive tilbudt at deltage i et gruppeforløb med andre eller i et undervisningstilbud, som bredt kommer omkring den psykologiske påvirkning som sclerose kan medføre.

   

 • Afslutning af samtaleforløb

  Ved afslutningen af et samtaleforløb skriver psykologen en evaluering af forløbet, som du kan få udleveret.

  Psykologen kan her notere anbefalinger om eventuel fortsat psykologisk behandling, efter at du er udskrevet.

  Evalueringen indgår også i den tværfaglige evaluering af det samlede rehabiliteringsforløb, der sendes til din læge og/eller til den neurolog, der sendte din henvisning.

 • Psykologisk rådgivning hjemme

  Har du behov for psykologsamtale efter udskrivning fra Sclerosehospitalet kan du tilbydes psykologisk rådgivning gennem Scleroseforeningen, hos en psykolog der er tilknyttet din hjemregion. 

  Læs mere om psykologernes tilbud og arbejde på Scleroseforeningens hjemmeside