Gå til hovedindhold

Sygeplejen på Sclerosehospitalet

Kort fortalt

Sclerosehospitalets sygepleje består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.

Sclerosehospitalernes sygeplejeafdelinger er døgnbemandede.

  Nedenfor kan du læse mere om sygeplejen på Sclerosehospitalet

 • Sygeplejens tilgang til rehabilitering 

  Den rehabiliterende sygepleje på Sclerosehospitalet, har fokus på at øge din evne til at engagere dig i og udføre almindelige dagligdags aktiviteter. Målet er at styrke din funktionsevne og livskvalitet.

 • Den sygeplejefaglige undersøgelse

  Sclerosehospitalernes sygeplejersker eller  social- og sundhedsassistenter er altid en del af det tværfaglige behandlerteam, som du samarbejder med under din indlæggelse.

  Som del af din udredende undersøgelse tilbydes du samtale med en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Med udgangspunkt i samtalen, dine personlige mål samt din motivation, helbredstilstand og ressourcer afklares det i samarbejde med dig, hvilke af sygeplejens behandlingstilbud der iværksættes.

 • Sygeplejebehandling

  Der ydes individuel sygepleje, hvor fokus er på omsorg for dine basale behov samt på forebyggelse og behandling af komplikationer relateret til din sclerose.

  Sygeplejen på Sclerosehospitalerne er specialiseret i:

  • Ernæring og kost
  • Hud- og sårpleje
  • Kognitive vanskeligheder
  • Spasticitet
  • Smerter
  • Sexlivets udfordringer
  • Træthed

  Og har også særlige kompetencer indenfor:

  • Vandladning
  • Fordøjelse

  Afhængig af dine problemområder og fokus for din indlæggelse tilbydes du:

  • Udredning
  • Råd og vejledning
  • Medicinsk afprøvning og symptombehandling
  • Træning og vejledning i brug af personlige hjælpemidler
  • Kompenserende strategier og coaching
  • Hjælp til ændring af vaner og rutiner i hverdagen

   

 • Medicinvurdering og –afprøvning

  I samarbejde med neurologen kan sygeplejen tilbyde hjælp til vurdering af medicin i forhold til relevans, dosering, virkning og bivirkninger. 

 • Sygepleje hjemme

  Er der behov for at iværksætte nye pleje indsatser hjemme, vil din sygeplejeperson efter aftale med din kontaktperson udarbejde en plejeforløbsplan til din kommune, som beskriver dit samlede behov på udskrivningstidspunktet.

  Har du behov for opfølgning af den sygeplejefaglige indsats fra Sclerosehospitalet, aftales dette med din kontaktperson. Du er også velkommen til at kontakte Sclerosehospitalet hvis du efter udskrivning oplever et behov.