Gå til hovedindhold

Hovedindsatsområde Kognition

Kort fortalt

Hovedindsatsområde Kognition er for dig der oplever problemer med fx overblik, hukommelse eller koncentration.

Sammen med din kontaktperson afgør du hvilket hovedindsatsområde du skal fokusere på under din indlæggelse.

Hør Per fortælle om kognition som hovedindsatsområde

  Nedenfor kan du læse mere om hovedindsatsområde Kognition

 • Har du svært ved at holde flere bolde i luften?

  45 procent til 60 procent af mennesker med sclerose oplever ændringer af de kognitive funktioner, det vil sige ændringer i fx koncentration og hukommelse.

  Kognitive funktioner er de processer i hjernen, der har betydning for blandt andet:

  • Hukommelse
  • Opmærksomhed
  • Problemløsning
  • Struktur og overblik

  Kognitive vanskeligheder kan vise sig ved, at du glemmer aftaler, har svært ved at have flere bolde i luften på samme tid eller har svært ved at koncentrere dig i længere tid.

 • Træning af kognitionen

  På Sclerosehospitalet har du mulighed for at arbejde målrettet med dine kognitive vanskeligheder.

  Vi anvender en neuropædagogisk tilgang til rehabilitering og behandling af kognitive vanskeligheder.

  Det er viden om hjernens funktioner og om neuropædagogiske principper, der lægger til grund for de øvelser og træningsmetoder, som du vil blive præsenteret for.

  Sammen med din kontaktperson og dit behandlerteam afklares, hvad der er dine specifikke kognitive udfordringer, og hvordan disse begrænser dig i din hverdag.

  På baggrund af din undersøgelse sammensætter du sammen med din kontaktperson og dit behandlerteam et behandlingsprogram, som tilgodeser dine udfordringer og som indeholder relevante behandlingstilbud.

 • Gruppeforløb Kognition

  Hvis dette tilbud vurderes at være relevant for dig, kan du deltage i gruppeforløbet som del af din indlæggelse. Undervisningen varetages af en neuropsykolog, en sygeplejerske og en ergoterapeut. 

  Under gruppeforløbet får du viden gennem:

  • Oplæg
  • Øvelser
  • Dialog
  • Videns- og erfaringsudveksling

  Sammen med gruppeforløbets undervisere diskuterer og afprøver I forskellige muligheder og strategier for at mestre og kompensere for de kognitive udfordringer, der begrænser jer.

  Gruppeforløbet følges op af vejledning om, hvordan du kan tage den nye viden med ind i din hverdag efter forløbet og anvende den.

 • Temaforløb Kognition

  Sclerosehospitalet tilbyder 2 ugers temaforløb med fokus på kognition

  Læs mere om temaforløb Kognition her