Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde

Kort fortalt

Det er Sclerosehospitalernes erfaring, at et godt samarbejde med pårørende har positiv betydning for udbyttet af rehabiliteringsforløbet og for tiden efter derhjemme.

Sclerosehospitalerne opfatter det som en vigtig forudsætning, at mødet mellem dig som pårørende og den indlagte er et møde mellem to åbne og aktive partnere.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med indlagte patienters pårørende er af stor vigtighed for rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering tager sigte på, at den enkelte får så godt et hverdagsliv som muligt med de ressourcer og udfordringer, den enkelte har. Andre personer indgår ofte i hverdagslivet. Sclerosehospitalerne inviterer derfor patientens nærmeste pårørende til at indgå i rehabiliteringen.

Pårørende kan være din partner, børn over 18 år, familiemedlemmer og/eller venner - mennesker, som er dig nære. 

Pårørende har mange roller. Der kan være forventninger til, at

  • de støtter den, der har sclerose
  • de hjælper til med eller klarer nogle praktiske ting i hverdagen
  • de finder plads til sig selv og andre vigtige mennesker i deres liv.

Mennesket med sclerose er påvirket af sygdommen og/eller tanker om, hvad den kan indebære. Pårørende er ikke påvirkede på samme måde, men de er også påvirkede af, at sclerose er kommet ind i deres liv.

Ligesom det for personen med sclerose er frugtbart at få viden om og strategier til livet med sclerose, så har pårørende ofte brug for tilsvarende viden og strategier til at være en god pårørende med skyldigt hensyn til ens andre opgaver i hverdagen og livet.

I slutningen af maj var Jimmys kone, Susanne, på Sclerosehospitalet i Haslev til et to ugers forløb for førstegangspatienter. Hør Jimmy fortælle om, hvad opholdet og hans besøg på hospitalet den sidste dag vil betyde for ham og Susanne.