Gå til hovedindhold

Som pårørende er du velkommen på Sclerosehospitalet

Kort fortalt

Som pårørende er du meget velkommen til at blive inddraget, når blot din kære som er henvist til os, giver sit samtykke hertil.

Sclerosehospitalet betragter pårørende som fx en partner, børn over 18 år, familiemedlemmer eller mennesker, som står den scleroseramte nær.

Sclerosehospitalerne inviterer pårørende ind i rehabiliteringen på flere forskellige måder. 

Behandlingen på Sclerosehospitalerne tager sigte på, at den enkelte får så godt et hverdagsliv som muligt med de ressourcer og udfordringer, den enkelte har. Andre personer indgår ofte i hverdagslivet, det være sig ægtefælle, forældre, børn eller gode venner.

På Sclerosehospitalet vil vi gerne inddrage pårørende på flere forskellige måder, eksempelvis i forbindelse med indlæggelsesdagen, evalueringsmøder eller opfølgning på hospitalet eller i hjemmet.

Er du pårørende gør du dig sikkert tanker om og overvejelser omkring dét, at sclerosen er kommet ind i jeres liv og i nogle tilfælde også har givet dig ansvaret for flere praktiske opgaver i hverdagen. Måske savner du viden om og strategier til livet med sclerose eller ideer til det at være en god pårørende med skyldigt hensyn til dine andre opgaver i hverdagen og livet.

Som pårørende kan du/i eksempelvis deltage i de første samtaler med kontaktpersonen om mål og forventninger i forbindelse med indlæggelsen, samt i de sidste evalueringssamtaler ved udskrivning. Med den henvistes samtykke og ønske kan Sclerosehospitalerne endvidere samarbejde med dig/jer i alle dele af indlæggelsen. Fx ved deltagelse på indlæggelsesdagen, ved udskrivelsen, telefonisk under indlæggelsen eller ved mødeaktivitet. 

Skal din kære (den henviste) indlægges for første gang, tilbyder Sclerosehospitalet et særligt undervisningsprogram for pårørende på indlæggelsesdagen og ved udskrivning..

Læs mere om pårørende tilbud på førstegangsforløb