Gå til hovedindhold

Kommende forløb på Sclerosehospitalerne

22. september 2022
Kort fortalt

Kalenderen for Sclerosehospitalernes aktiviteter i 2023 er nu godkendt af patient-pårørenderådet og bestyrelsen.

Som noget nyt er der mulighed for 3 ugers indlæggelse for flergangshenviste, og vi åbner igen op for temaforløb.

Forløb på hvert hospital

 

  • Webforløb for ny-diagnostiserede

  • Ambulant dag på hospitalet

  • Hjemmebesøg

  • 1 uges indlæggelse for flergangsindlagte

  • 1 uges temaforløb for førstegangs indlagte

  • 2 ugers indlæggelse for flergangs- og førstegangsindlagte

  • 2 ugers teamforløb for flergangsindlagte i Kognition, Resiliens, Energi og Naturen som træningspartner. Hvert temaforløb 1 gang om året.

  • 3 ugers indlæggelse for flergangs indlagte, 4 gange om året

 

 

Der er ingen kommentar endnu