Gå til hovedindhold

Opdateret! den kontrollerede og forsigtige genåbning fortsætter med en-uges indlæggelser resten af 2020

17. august 2020
Kort fortalt

Med Sundhedsstyrelsens plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet af 13. april 2020 har Sclerosehospitalerne fået mulighed for igen at have patientaktivitet og vores prioritering er de 1.850 patienter, som var på venteliste før nedlukningen 11. marts 2020.

OBS! Alle patienter der skal indlægges på Sclerosehospitalet skal covid-19 testes forinden. Se nærmere herom i indkaldelsesbrevet.

Disse aktiviteter tilbydes

 

Hvis man er i risiko for alvorlig covid-19 sygdom:

  • Telefon- (og skærm) kontakter med ventende patienter og evt. deres pårørende
  • En dags udredning, behandling, rehabilitering på Sclerosehospital
  • Hjemmebesøg

 

Hvis man ikke er i risiko for alvorlig covid-19 sygdom:

  • En uges indlæggelse

Alle aktiviteter sker med forudgående grundig visitation og opfølgning. Vigtigt! Husk at du skal covid-19 testes inden dinindlæggelse. Se nærmere herom i indkaldelsesbrevet.

Din sikkerhed betyder mest
Hvis du tilbydes ansigt-til-ansigt kontakt med os, så tager vi vare på både din personlige sikkerhed og medarbejderens. Hvad der er det rette og mulige tilbud til dig afgøres ud fra en faglig vurdering og ud fra et lægefagligt skøn for de patienter som er særligt sårbare ift. risiko for alvorlig covid-19 sygdom.

I dokumentet nedenfor, kan du læse mere om Sclerosehospitalernes vurdering af hvilke patienter der er i særlig risiko ved covid-19 smitte.

2-meters reglen gælder fortsat på Sclerosehospitalerne
Selvom den generelle anbefaling i samfundet om afstand imellem mennesker er ændret til 1 meter, så gælder reglen om 2 meters afstand fortsat på hospitaler, ud fra et forsigtighedsprincip. 

Når jeg er henvist før 11. marts 2020
Du vil blive kontaktet af os pr. telefon, hvis du ikke allerede er blevet det. Sammen og ud fra en faglig vurdering finder frem til de ydelser, vi kan tilbyde dig i denne aktuelle situation, der er præget af de muligheder og begrænsninger, som corona-pandemien giver.

Hvad sker der lige nu?
Vi forventer, at alle ventende patienter fra før 11. marts 2020 er blevet kontaktet inden 4. juli 2020 og at alle får tilbudt er af de tre pakkeforløb (hjemmebesøg, en-dags-hospital eller en uges indlæggelse) inden udgangen af 2020.

Henvist efter 11. marts 2020
Medmindre du har påtrængende behov, bliver du kontaktet i oktober 2020 for afklaring af, hvilke behov du har aktuelt og hvilket tilbud vi kan give dig.

Følg  med her på hjemmesiden, hvor du bl.a. også kan finde inspiration til både mental og fysisk træning, som du kan gøre derhjemme.

Omkring årsskiftet 2020/2021 vil vi kunne informere om, hvilke tilbud om specialiseret rehabilitering vi har. Til den tid vil vi også vide mere om corona'ens påvirkning af disse.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at tage kontakt på tlf.nr.: 78 41 25 00.

Fakta

Symptomer på Coronavirus er:

  • Tør hoste
  • feber
  • vejrtrækningsproblemer.

Hvis du har influenzalignende symptomer eller har været i et af områderne med smittespredning, skal du ringe til egen læge for nærmere vejledning.

Der er ingen kommentar endnu