Gå til hovedindhold

Opdateret! Sclerosehospitalerne er i gang med en kontrolleret og forsigtig genåbning

26. maj 2020
Kort fortalt

Med Sundhedsstyrelsens plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet af 13. april 2020 har Sclerosehospitalerne fået mulighed for igen at have patientaktivitet.

Det er dog fortsat ikke muligt at gennemføre rehabilitering under indlæggelse på Sclerosehospitalerne og derfor vil ventende patienter i første omgang få det eller de tilbud, vi kan give under hensyn til risiko for smitte og smittespredning.

Disse aktiviteter tilbydes

  • Telefon- (og skærm) kontakter med ventende patienter og evt. deres pårørende
  • En dags udredning, behandling, rehabilitering på Sclerosehospital
  • Hjemmebesøg
     

Din sikkerhed betyder mest
Hvis du tilbydes ansigt-til-ansigt kontakt med os, så tager vi vare på både din personlige sikkerhed og medarbejderens. Hvad der er det rette og mulige tilbud til dig afgøres ud fra en faglig vurdering og ud fra et lægefagligt skøn, hos de patienter som er særligt sårbare ift. risiko for covid-19 smitte.

Læs mere på Scleroseforeningens hjemmeside om sundhedsstyrelsens revurdering af risikogrupper for covid-19 smitte og om hvad det betyder for  mennesker med sclerose. 

2-meters reglen gælder fortsat på Sclerosehospitalerne
Selvom den generelle anbefaling i samfundet om afstand imellem mennesker er ændret til 1 meter, så gælder reglen om 2 meters afstand fortsat på hospitaler, ud fra et forsigtighedsprincip. 

Når jeg er henvist
Du vil blive kontaktet af os pr. telefon, hvor vi sammen og ud fra en faglig vurdering finder frem til de ydelser, vi kan tilbyde dig i denne aktuelle situation.

Som en del af dit forløb og med dit samtykke involveres desuden dine pårørende, kommune samt andre aktører (egen læge, privat praktiserende fysioterapeut, Scleroseforeningen m.fl.).

Hvad sker der lige nu?
Medarbejderne er lige nu i fuld gang med at tage kontakt til alle ventende patienter.

Hvornår kan man indlægges på Sclerosehospitalerne igen?
Det er endnu uvist, hvornår rehabilitering under indlæggelse igen vil kunne foregå, men vi følger myndighedernes udmeldinger tæt og tilpasser vores tilbud i takt med, at samfundet genåbner.

Følg  med her på hjemmesiden, hvor du bl.a. også kan finde inspiration til både mental og fysisk træning, som du kan gøre derhjemme.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at tage kontakt på tlf.nr.: 78 41 25 00.

Fakta

Symptomer på Coronavirus er:

  • Tør hoste
  • feber
  • vejrtrækningsproblemer.

Hvis du har influenzalignende symptomer eller har været i et af områderne med smittespredning, skal du ringe til egen læge for nærmere vejledning.

Læs mere om Coronavirus og MS på Scleroseforeningens hjemmeside. eller om myndighedernes strategi for COVID-19 i Danmark her.

Der er ingen kommentar endnu