Gå til hovedindhold

Sclerosehospitalerne forventer yderligere genåbning efter sommerferien

31. maj 2021
Kort fortalt

Som konsekvens af den generelle genåbning i samfundet og i takt med at flere bliver færdigvaccineret vil Sclerosehospitalerne efter sommerferien åbne op for flere patientkategorier.

Særligt kan ventende patienter, som indtil nu har været vurderet sårbare ift. risiko for alvorlig covid-19 sygdom, igen se frem til at kunne blive indlagt på Sclerosehospitalerne.

Er du henvist til Sclerosehospitalet, kan du i nyheden her, læse mere om bl.a. ventetid og om hvordan din sikkerhed håndteres, i forbindelse med dit kommende forløb.

OBS! Alle patienter der skal indlægges på Sclerosehospitalet skal covid-19 testes forinden. Se nærmere herom i indkaldelsesbrevet

For dig der er henvist

Er du allerede henvist, vil du i de kommende måneder blive kontaktet af Visitationen, hvor det afgøres, hvad der er det rette og mulige tilbud til dig.

Ventetid
Covid-19 har desværre resulteret i flere ventende patienter og derfor er forventningen, at der trods den yderligere genåbning fortsat vil være forlænget ventetid.

  Din sikkerhed er vigtig

  Ikke alle er vaccinerede endnu. Derfor beder vi dig om at følge nedenstående anbefalinger i forbindelse med dit forløb med os. De redigeres løbende.

  Minimer kontakten til andre før din indlæggelse
  Den sidste uge inden din indlæggelse/din hospitalsdag/dit hjemmebesøg skal du minimere dit antal af kontakter med andre.

  Pas på hinanden under indlæggelsen
  Vi gør vores bedste og passer godt på dig under indlæggelsen, men forventer også, at du sammen med de øvrige indlagte patienter bidrager til at skabe tryghed bl.a. ved:

  • at dine indkøb er klaret inden indlæggelsen, så din færden i det offentlige rum begrænses
  • at du må få besøg at din pårørende udendørs. Begræns antallet til 1-2.
  Der er ingen kommentar endnu