Gå til hovedindhold

Sclerosehospitalernes tilbud i en forsigtig og kontrolleret genåbning

Kort fortalt

Sclerosehospitalernes aktuelle rehabiliteringstilbud er afpasset de risici, som Coronapandemien medfører, og vi befinder os i en forsigtig og kontrolleret genåbning.

Midlertidige vilkår
Sclerosehospitalernes ambition er, at give patienterne det, vi kan, indenfor de midlertidige Corona-vilkår. De midlertidige vilkår giver ikke mulighed for, at give alle patienter det 'rigtige' tilbud, men netop det mulige i en midlertidig situation. Når midlertidigheden ophører, vil vi have afprøvet en pallette af tilbud med ny-skabelser som fx webbaseret patientuddannelse.

 

Aktuelle Rehabiliteringstilbud
Nu og indtil videre har vi tre pakke-forløb, indeholdende samarbejde med andre relevante aktører som kommune (forskellige aktører), privatpraktiserende fysioterapeut og egen læge. Hvert forløb indeholder grundig forberedelse og opfølgning. For flere patienters vedkommende kan tilbuddene kombineres,, eller der kan ske opfølgninger, inkl. samarbejde med kommunen, over et større antal gange.

For patienter i risiko for alvorlig covid-19 er mulighederne:

  • hjemmebesøg
  • en-dags hospitals-udredning og behandlingsplan

For ikke-risiko patienter er muligheden:

  • kort indlæggelse á en uges varighed  med pårørende-deltagelse afpasset den aktuelle Corona-risikovurdering

Den individuelle og endelige vurdering af patientens risiko foretages af en af vores neurologer.

 

Status på ventende patienter
Marts 2020 havde vi ca. 1.850 henviste patienter på ventelisten. Dem gik vi gang med at kontakte pr. telefon, visitere og prioritere, så de i risiko for uoprettelige funktionstab fik en prioritering et. Alle ventende var kontaktet før sommerferien 2020, og vi forventer, at de alle har fået et tilbud inden årets udgang. Vi forventer, at de henviste efter marts 2020 bliver visiteret indenfor de kommende måneder, og efterfølgende får det tilbud, vi aktuelt kan give. Når patienten har fået et tilbud indenfor disse midlertidige vilkår afsluttes de, og der er derfor ikke en venteliste 'når verden bliver en slags normal igen'.

 

Spørgsmål?
Eventuelle spørgsmål kan rettes til neurologerne:
Lars Storr larsst@sclerosehospital.dk i Haslev
Peter Vestergaard petrasmu@rm.dk elller Morten Stilund mortstil@rm.dk i Ry.

Eller ved telefonkontakt til sygeplejerske Elsebeth Heeley, fællesvisitationen, man-torsdag, kl. 13-14.30 på tlf. 78 41 25 85.