Gå til hovedindhold

Kvalitet tager tid - men er det hele værd

Kort fortalt

For os er det god kvalitet, at vi møder hvert enkelt menneske med sclerose med den ambition, at han eller hun skal opnå det, han/hun har behov for og ønsker sig.

Derfor vil vi gerne måles på, at vores programmer er personlige, tilrettelagt til hver enkelt person i et samarbejde mellem patienten og eventuelle pårørende og et aktivt, velforberedt behandlerteam.

Det vi ønsker for vores kvalitetskultur på hospitalerne er:

 •  At Sclerosehospitalerne har fokus på patient- og pårørendeperspektivet, på det faglige, socioøkonomiske og organisatoriske perspektiv
 •  At den viden vi opnår ved vores kvalitetsmålinger anvendes til at forbedre patientforløbene
 •  At der systematisk anvendes resultater fra audits, utilsigtede hændelser, ledelsens dialogmøder med patienterne, forslag fra patienter, brugertilfredshedsundersøgelse (LUP) og eventuelle klager til  forbedringsarbejdet. Konkret sker det ved, at resultaterne indgår i en årlig kvalitetsrapport, hvis resultater fremlægges for Bestyrelse, Ledergruppe og MED-udvalg sådan at det besluttes, hvor der skal ske hvilke forbedringer.
   

Kvalitetsarbejde kommer patienten ved

Som patient synes man måske, at det med kvalitetsarbejde ”det kan da ikke komme mig ved” og ”tager det ikke bare en hulens masse tid væk fra os patienter".

Kvalitetsarbejde kommer patienten ved: Hvis vi ikke har styr på hygiejnen risikerer vi, at smitte fra multiresistente bakterier spredes. Hvis vi ikke har styr på, hvad der er god evidens for, tilbyder vi måske ikke den rigtige og bedste behandling. Hvis vi ikke har god kvalitet omkring opbevaring af personfølsomme data, kan de måske læses af uvedkommende osv.

Søen

God kvalitet tager tid

Det tager tid at udvikle og vedligeholde et godt kvalitetsprogram - men det er det hele værd.

Sclerosehospitalerne  har to kvalitetskoordinatorer på hvert Hospital, som er ansvarlige for kvalitetsarbejdet med fx hygiejne, patientsikkerhed, journalføring m.m. 

Sclerosehospitalerne deltager i kvalitetsudvikling udenfor hospitalerne

Fx har Sclerosehospitalet deltaget med fagprofessionelle i Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle nationale kliniske retningslinjer for ergoterapi og fysioterapi til mennesker med sclerose. Derudover deltager Sclerosehospitalet i det europæiske sclerose samarbejde RIMS, hvor der arbejdes forskningsbaseret på at forbedre rehabiliteringsmulighederne til mennesker med MS i Europa.

Kvalitetsakkreditering – resultater

Sclerosehospitalerne er akkrediteret efter DDKM uden bemærkninger i foråret 2011 og 2014 . I efteråret 2015 og foråret 2016 er Sclerosehospitalerne akkrediteret af sundhedsstyrelsens embedslæger. Se rapporterne fra embedslægerne nederst på siden. Fra 2017 akkrediteres efter nyt nationalt kvalitetsprogram, der omfatter 8 punkter:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Mere effektivt sundhedsvæsen

Sclerosehospitalerne opdaterer løbende resultater på denne side.