Gå til hovedindhold

Samarbejde mellem Sclerosehospitalerne, offentlige- og private aktører

Kort fortalt

Sclerosehospitalet vil gerne samarbejde med relevante fagfolk og sundhedsprofessionelle om patienterne.

Samarbejdspartnere kan være kommunens visitatorer og sagsbehandlere, hjemmepleje, personlige hjælpere og støttepersoner, trænende terapeuter, privatpraktiserende fysioterapeuter m.fl.

Samarbejdet har den enkelte patient og dennes behov i centrum, og sker kun hvis patienten ønsker det.

Kvinde i dialog

Vores samarbejde kommer patienten til gavn

Efter aftale modtager Sclerosehospitalerne meget gerne henvendelser, eller tager kontakt til,  kommune, hjemmepleje, personlige hjælpere og støttepersoner, trænende terapeuter, privatpraktiserende fysioterapeuter m.m.

Hvis et rehabiliteringsforløb skal have optimal effekt, er det af stor betydning, at der er sammenhæng mellem den virkelighed, der er i patientens hjemme-miljø og det tilbud, som tilbydes på hospitalet.

Sclerosehospitalerne er af den overbevisning, at samarbejdet mellem patient, øvrige fagprofessionelle og os på Sclerosehospitalet har stor betydning for patienternes liv med sclerose.

Formålet kan være en dialog om, hvad der kan arbejdes med under eller efter indlæggelsen, og hvordan der bedst muligt skabes sammenhæng imellem indsatser på Sclerosehospitalet og livet derhjemme. Dialogen kan handle om:

 • Igangsætning og fastholdelse af nye aktiviteter
 • Optimering af træningsprogrammer
 • Vejledning omkring håndtering af kognitive vanskeligheder
 • Spasticitetsdæmpende lejring og øvelser
 • Spise- synkeproblemer
 • Vandladningsproblematikker
 • Støtte og hjælpe-behov 
 • Udarbejdelse af genoptræningsplan

Medarbejdere fra Sclerosehospitalerne vil, under indlæggelsen, i relevante tilfælde, og efter aftale med patienten, tage kontakt til relevante sundhedsprofessionelle.

Ved indlæggelsens afslutning udarbejder patientens behandlerteam en tværfaglig evaluering af forløbet. Denne kan udleveres til relevante sundhedsprofessionelle, hvis patienten ønsker det.

Lad os mødes

Der er mange måder vi kan samarbejde på, fx kan vi mødes ved:

 • Hjemmebesøg før indlæggelse
 • Hjemmebesøg efter indlæggelse
 • Besøg på hospitalet, hvor fagfolk fra patientens ”hjemlige stab” besøger hospitalet under patientens indlæggelse fx med henblik på at få afklaret træningsmuligheder.
 • Samarbejdsmøder med fokus på særlige problematikker og med deltagelse af relevante fagpersoner fra hjemmet og/eller kommunen
 • Rehabilitering i hjemmet via Sclerosehospitalernes udegående funktion
 • Telefonisk kontakt for eksempel mellem behandlere hjemme og på Sclerosehospitalet

Samarbejde i hjemmet

I særlige tilfælde kan fagpersoner fra Sclerosehospitalet komme på hjemmebesøg før eller efter indlæggelse. Hjemmebesøg tilbydes til alle med fremskreden MS og tilsvarende i tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en indlæggelse er mulig. 

Læs mere om Sclerosehospitalernes muligheder for indsatser i patientens hjem.

Patienten skal give samtykke til samarbejde

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring patienten altid kun foregår efter samtykke.