Gå til hovedindhold

Sclerosehospitalerne yder specialiseret rehabilitering

Kort fortalt

Efter Sundhedslovens §79 tilbyder Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev specialiseret rehabilitering og behandling til mennesker med diagnosen multipel sclerose (MS)

Sclerosehospitalerne rummer landets største ekspertise inden for scleroserehabilitering og indlægger hvert år i omegnen af 1900 patienter. Derudover gennemfører vi omkring 100 besøg årligt via vores udgående funktion. 

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i evidens- og erfaringsbaseret viden fra internationale anbefalinger, nationale retningslinjer, forskning samt fra efter- og videreuddannelse af medarbejderne.

Sclerosehospitalet i Ry

Sclerosehospitalet Ry

Specialiseret rehabilitering på Sclerosehospital

Sclerosehospitalernes kerneydelse er specialiseret sclerosespecifik rehabilitering, som forgår før, under og efter indlæggelse.

MS medfører en lang række betydende funktionsevnenedsættelser, som optræder i varierende omfang og intensitet i løbet af sygdomsforløbet.

Uanset sygdomsmodificerende behandling og symptombehandling af følgetilstande tiltager funktionsevne-nedsættelserne over tid og medfører tiltagende behov for kompenserende strategier og indsatser i form af hjælpemidler, tilpasning af omgivelser samt personlig assistance.

  Formålet med specialiseret rehabilitering

  Formålet med den specialiserede sclerosespecifikke rehabilitering på Sclerosehospitalerne er, at patienten får bedret sin samlede funktionsevne i forhold til sin livssituation.

  Indsatsen har særligt fokus på mestring af hverdagslivets udfordringer og håndtering af livet med en kronisk og progredierende sygdom.

  Det er patienten, der definerer, på hvilken måde hun/han ønsker at leve sit liv samt, hvilke aktiviteter og deltagelsesmuligheder der anses for vigtige.

  Sclerosespecifik rehabilitering omfatter:

  • Multidisciplinær udredning og fastlæggelse af mål for indsatsen med inddragelse af patienten og de nærmeste pårørende efter patientens nærmere bestemmelse
  • Lægelig udredning og behandling, herunder neurologisk undersøgelse og behandling af følgetilstande evt. i samarbejde med den sygehusafdeling, som patienten er tilknyttet.
  • Tværfaglige udredninger samt observationer vedrørende funktionsevne inkl. respiration og cirkulation, søvn og psykosociale forhold. Der anvendes standardiserede og validerede måleredskaber i udredningerne.
  • Intensiv træning af fysiske funktioner og færdigheder såsom gangevne, håndfunktion, sensibilitet, kognitive funktioner, planlægning af daglige rutiner, ADL, sclerose-fatique og energiforvaltning, herunder søvn og søvn-kvalitet, mv.
  • Afklaring, vurdering, afprøvning, rådgivning i forhold til patientens situation.
   • Arbejdsrelaterede problemstillinger, hvor der foretages en vurdering af patientens kognitive funktioner
   • Afklaring af behov for og afprøvning af hjælpemidler.
   • Rådgivning i relation til overgangssituationer, fx tab af gangfunktion, overgang til at blive kørestolsbruger, arbejdsmarkedstilknytning, tab af autonomi og sociale relationer
  • Mestringsstrategier i forhold til livet med MS, med formålet at styrke patientens ressourcer.
  • Patientrettet forebyggelse (herunder KRAM). Samarbejde og koordinering med relevante fagpersoner og myndigheder som er væsentlige i patientens nærmiljø.
  • Vurdering af behovet for genoptræning hos de patienter, som har et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. sundhedslovens § 140, og i forlængelse heraf at udarbejde en genoptræningsplan.
    

  Sclerosehospitalet i Haslev

  Sclerosehospitalet i Haslev