Gå til hovedindhold

Inddrag dine pårørende

Kort fortalt

Vi opfordrer dig til at inddrage dine pårørende i forbindelse med din indlæggelse.

Det er vores erfaring, at det har stor betydning for den opbakning og forståelse dine pårørende kan give dig, at de også har hørt, set eller deltaget i dele af din indlæggelse.

Hør Jimmy fortælle om sit udbytte af at deltage i udskrivelsesdagen på førstegangsforløbet.

Dine pårørende er velkomne

Dine pårørende er meget velkomne til at besøge dig under din indlæggelse, og de kan efter aftale med dig og din kontaktperson deltage i dit behandlingsprogram.

Pårørende kan eksempelvis deltage i de første samtaler med kontaktpersonen om mål og forventninger i forbindelse med din indlæggelse, samt i de sidste evalueringssamtaler ved udskrivning.

Med dit samtykke og ønske kan Sclerosehospitalet endvidere samarbejde med dine pårørende i alle dele af indlæggelsen. Fx ved deltagelse på indlæggelsesdagen, ved udskrivelsen, telefonisk under indlæggelsen eller ved mødeaktivitet

Aftal med dine pårørende om, hvor meget de skal inddrages

Nogle patienter ønsker at koncentrere sig om sig selv og den behandling, de er i gang med. Andre vil gerne inddrage deres pårørende mest muligt og ønsker at kunne dele og drøfte deres oplevelser, mens de er indlagt.

Nogle patienter oplever, at der undervejs opstår et behov for at være alene for en stund. Det er vigtigt, at du sammen med dine pårørende finder en løsning, som er god for Jer, og at I er lydhøre over for hinandens ønsker i forbindelse med din indlæggelse.

Læs mere om tilbuddene til pårørende i menupunktet For pårørende