Gå til hovedindhold

Sclerosehospitalerne i tal

Kort fortalt

Her på siden kan du få mere information om Sclerosehospitalernes nøgletal baseret på den seneste årsrapport. Læs blandt andet om henvisningsmønstre og antallet af førstegangshenviste. Du kan også læse hele årsrapporten.

Flere henvisninger

Antallet af henvisninger er stigende, til 1.992 i 2018, på samme måde som antallet af mennesker med sclerose i Danmark er det. Derfor er henvisningsmønstret nogenlunde stabilt omkring en total på 10 %. Andelen af henvisninger fordeler sig med 55 % fra neurologisk afdeling og 45 % fra praktiserende læger.

En af fjerdedel indlægges på Scleroshospital henover en fem års periode

Pr. 31. december 2017 opgjorde Scleroseregistret antallet af mennesker med sclerose til 15.834. I perioden 2013-2017 (indtil 24.11.17) har Sclerosehospitalerne haft indlagt 3.748 forskellige cpr.numre1 (af i alt 6.065 indlæggelser). Med udgangspunkt i antallet af mennesker med sclerose ved udgangen af 2017 giver det i procent 23,7, det vil sige, at ca. en fjerdedel af alle med sclerose har benyttet Sclerosehospitalerne i løbet af fem år.

Ud af hele den danske MS-population henvises ca. 10 % til Sclerosehospital. Der er dog regionale udsving år for år, og det kan bl.a. forklares med rekrutteringsproblemer eller omstruktureringer i en region. Kun Region Hovedstaden skiller sig markant ud med færre henvisninger (7,63 %) end de øvrige regioner – som et stabilt fænomen. Region Midt ligger meget stabilt omkring de 10 %.

Sclerosehospitalerne oplever fortsat et stort antal førstegangshenviste med 33 % i 2017