Gå til hovedindhold

Brugerråd

Kort fortalt

Sclerosehospitalernes bestyrelse har for mange år siden etableret et brugerråd. Brugerrådet arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem hospitalernes ledelse, medarbejdere og patienter.

Medlemmer af brugerrådet skal have været indlagt på et af Sclerosehospitalerne indenfor de sidste 5 år.

Læs mere i Brugerådets forretningsorden

Brugerrådet er patienternes stemme

Brugerrådet er "patienternes stemme" i forhold der har betydning for hospitalernes tilbud til patienterne samt forhold omkring drift og udvikling.

Brugerrådets repræsentanter vælges mellem hospitalernes patienter de sidste fem år. Det er en betingelse, at Brugerrådets medlemmer selv har været indlagt på et af hospitalerne inden for de sidste fem år.

Brugerrådets formål

Brugerrådet arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem hospitalernes ledelse, medarbejdere og patienter. Brugerrådet informeres og er med til at drøfte alle forhold af betydning for hospitalernes tilbud til patienterne samt forhold omkring drift og udvikling.Brugerrådet sætter også selv emner på dagsordenen.

Brugerrådet mødes fire gange årligt.

Brugerrådets medlemmer deltager i Sclerosehospitalernes dialogmøder, som er det sted, hvor indlagte patienter sammen med Hospitalsdirektøren eller en ledelsesrepræsentant drøfter patienternes oplevelse af Hospitalernes tilbud, ønsker og forventninger til fremtiden.

Medlemmerne af Brugerrådet har et godt indblik i Hospitalernes virke og er med til at arbejde for, at patienter nu og i fremtiden kan blive ved at få den nyeste og mest specialiserede behandling og rehabilitering, der er udviklet på scleroseområdet.
Brugerrådets stemme bliver også hørt via deres deltagelse, når Hospitalernes bestyrelse mødes og i Scleroseforeningens Sundhedspolitiske udvalg.

Brugerrådet 2020

 

Repræsentanter

  • Formand Jette Schwartz - Region Sjælland
  • Camilla Wilson - Region Midtjylland
  • Dennis Ross - Region Syddanmark
  • Anja Ritter Nielsen - Region Nordjylland
  • Morten Ratje - Region Hovedstaden


Suppleanter

  • Jacob Kjeldgaard Andersen 
  • Mette Holbæk Christiansen  
  • Gitte Drejer Johansen 


Henvendelse til Brugerrådet kan ske via

brugerraadet@sclerosehospital.dk