Gå til hovedindhold

Din ros og kritik er vigtig læring for os

Kort fortalt

Din stemme er vigtig for os - hvad enten den drejer sig om ros eller kritik.

Her på siden kan du finde link til den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) og læse mere om klagemuligheder.

Fortæl os om det gode og det mindre gode

Det er godt for os at vide, hvad der virker for dig og hvad der skal være anderledes. 

Tal derfor med din kontaktperson og dit behandlerteam undervejs i forløbet, så i sammen kan nå at tage handling på forhold der skal dyrkes mere, ændres på eller fjernes helt. 

Ved afslutningen af dit forløb vil du sammen med din kontaktperson og personerne i dit behandlerteam evaluere forløbet. Her er din ros og kritik velkommen og vigtig for vores arbejde med at forbedre Sclerosehospitalernes tilbud. 

Patienttilfredshed

Din tilfredshed betyder meget for os og Sclerosehospitalet deltager hvert år i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP).

Læs mere om den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser

 

Dine Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage til Sclerosehospitalet, kan du gøre det ved henvendelse til din kontaktperson eller en leder, eller du kan beskrive
din utilfredshed og aflevere et brev eller sende en mail til:

Du kan læse mere om dine klagemuligheder i pjecen nedenfor.

Klager over sundhedsvæsenet

Du har også mulighed for at klage over din sundhedsfaglige behandling, der udføres under alle områder af det danske sundhedsvæsen. Sundhedsfaglig behandling dækker blandt andet over:

  • Undersøgelse og behandling
  • Information om og samtykke til behandling
  • Journalføring
  • Sundhedspersoners tavshedspligt

Se mere om, hvordan du kan indgive din klage, og hvordan den behandles her

Klager over brud på patientrettigheder

Du kan klage, hvis du mener, at dine rettigheder som patient er tilsidesat.
En patientrettighed er fx:

  • Kørsel til og fra undersøgelse/behandling (befordring og befordringsgodtgørelse).
  • Aktindsigt i en patientjournal.

Se mere her.

Udsat for utilsigtet hændelse

Har du været udsat for en utilsigtet hændelse, det vil sige et uheld i forbindelse med din indlæggelse, kan du eller din pårørende, indrapportere hændelsen til Styrelsen for patientsikkerhed. Se mere her.

Det kan gøres anonymt, men vi har bedre mulighed for at undgå lignende uheld i fremtiden, hvis vi ved, hvem det er der har været udsat for hændelsen -  så kan vi nemlig undersøge den enkelte sag nærmere.

Kommet til skade

Er du kommet til skade som følge af en behandling eller undersøgelse, skal du henvende dig til Patienterstatningen.