Gå til hovedindhold

The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study

Kort fortalt

Sclerosehospitalerne tog i årene 2011-2014 initiativ til at gennemføre verdens hidtil største MS specifikke rehabiliteringsstudie 
 
Studiet blev døbt " The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study"  og undersøger effekter af rehabilitering på primært livskvaliteten og sekundært på forskellige elementer af funktionsevnen.

Her på siden kan du læse mere om studiet og resultaterne.

The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study

Der har længe været efterspurgt solide forskningsprojekter, som kunne dokumentere langtidseffekter (> 3 måneder) af MS specifik rehabilitering og Sclerosehospitalerne tog i årene 2011-2014 derfor initiativ til at undersøge "effekter af 4 ugers sclerosespecifik rehabilitering efter 6 måneder" på i alt 427 patienter (Boesen et al. 2018; Sorensen et al. 2012). 
 
Studiet, er døbt " The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study" og er et pragmatisk, randomiseret og kontrolleret studie, der medtog patienter ved tilfældig lodtrækning, til en undersøgelsesgruppe og til en kontrol-venteliste gruppe, som efter henvisning skulle indlægges på Sclerosehospitalerne.

På starttidspunktet for undersøgelsen, gennemgik patienterne en fuld neurologisk undersøgelse og patienterne besvarede en række MS specifikke og generelle helbredsrelaterede spørgeskemaer om mestring, livskvalitet og påvirkning af MS. Alle målinger blev gentaget efter 6 og 12 måneder fra starttidspunktet. 

Undersøger langtidsvirkninger af rehabilitering 
Undersøgelsens primære formål var at undersøge langtidsvirkningerne af 4 ugers personlig rehabilitering på livskvaliteten 6 og 12 måneder efter indlæggelse. 
Sekundære formål var at undersøge virkningerne af de indsatser der tilbydes i subkategorierne fysisk funktion, kognitiv funktion, energi (fysisk/mental) og mental robusthed (resiliens) med henblik på at kvalitetsforbedre og effektivisere rehabiliteringsindsatserne på Sclerosehospitalerne.  

De første resultater

Verdens største Sclerosespecifikke rehabiliteringsstudie
Studiet er det største MS-specifikke rehabiliteringsstudie der er gennemført og for nuværende er tre artikler omhandlende studiedesign, effekter på livskvalitet samt variation i bestemmelse af grad af sygdomspåvirkning ved MS publiceret i videnskabelige tidsskrifter (Boesen et al. 2018; Skjerbaek et al. 2018; Sorensen et al. 2012).

Desuden er flere af resultaterne præsenteret på videnskabelige kongresser i Europa, USA og Canada og flere artikler er derudover under udarbejdelse i samarbejde med blandt andet forskere fra Aarhus- og Københavns Universitet .

Livskvalitet
I den første publicerede artikel, som omhandlede det primære formål livskvalitet (Boesen et al. 2018), kunne forskerne påvise forbedringer 6 måneder efter indlæggelse på Sclerosehospitalerne. Det er aldrig vist før. 

Selvom resultatet blev dokumenteret ved flere af de anvendte helbredsrelaterede spørgeskemaer, så var det imidlertid ikke alle målemetoder, som viste signifikante resultater. Blandt andet blev der vist effekter i den psykiske del af det Sclerose-specifikke spørgeskema (MSIS-29), men ikke i den fysiske del. Ligeledes sås en forbedring i det mest komplekse af de generelle spørgeskemaer (15D), men ikke i det mindst komplekse (EQ-5D). En årsag til forskellene er imidlertid, at de komplekse spørgeskemaer formegentligt indfanger flere af de virkninger, som ses efter rehabilitering og at de primært er følsomme over for de psykiske komponenter af livskvaliteten.
 
Den kommende artikel omhandler effekten på livskvalitet, 12 måneder efter indlæggelse på Sclerosehospitalerne. Resultaterne er endnu ikke publiceret, men er blevet fremlagt ved den amerikanske CMSC konference i maj 2018.