Gå til hovedindhold

The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study

Kort fortalt

Sclerosehospitalerne tog i årene 2011-2014 initiativ til at gennemføre verdens hidtil største MS specifikke rehabiliteringsstudie 
 
Studiet blev døbt " The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study"  og undersøger effekter af rehabilitering på primært livskvaliteten og sekundært på forskellige elementer af funktionsevnen.

Her på siden kan du læse mere om studiet og resultaterne.

The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study

Der har længe været efterspurgt solide forskningsprojekter, som kunne dokumentere langtidseffekter (> 3 måneder) af MS specifik rehabilitering og Sclerosehospitalerne tog i årene 2011-2014 derfor initiativ til at undersøge "effekter af 4 ugers sclerosespecifik rehabilitering efter 6 måneder" på i alt 427 patienter (Boesen et al. 2018; Sorensen et al. 2012). 
 
Studiet, er døbt " The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study" og er et pragmatisk, randomiseret og kontrolleret studie, der medtog patienter ved tilfældig lodtrækning, til en undersøgelsesgruppe og til en kontrol-venteliste gruppe, som efter henvisning skulle indlægges på Sclerosehospitalerne.

På starttidspunktet for undersøgelsen, gennemgik patienterne en fuld neurologisk undersøgelse og patienterne besvarede en række MS specifikke og generelle helbredsrelaterede spørgeskemaer om mestring, livskvalitet og påvirkning af MS. Alle målinger blev gentaget efter 6 og 12 måneder fra starttidspunktet. 

Undersøger langtidsvirkninger af rehabilitering 
Undersøgelsens primære formål var at undersøge langtidsvirkningerne af 4 ugers personlig rehabilitering på livskvaliteten 6 og 12 måneder efter indlæggelse. 
Sekundære formål var at undersøge virkningerne af de indsatser der tilbydes i subkategorierne fysisk funktion, kognitiv funktion, energi (fysisk/mental) og mental robusthed (resiliens) med henblik på at kvalitetsforbedre og effektivisere rehabiliteringsindsatserne på Sclerosehospitalerne.