Gå til hovedindhold

Gaver og donationer

Kort fortalt

Vi modtager enhver gave, stor eller lille, med taknemlighed. Enhver gave kommer patienterne til gavn og glæde.

Vi bliver af og til spurgt, om der er noget, vi ønsker os.

Bag spørgsmålet er der et varmt ønske om at hjælpe os med ting, som vi ellers ikke ville have råd til at anskaffe.

Vi modtager enhver gave, stor eller lille, med taknemlighed

På Sclerosehospitalerne indlægger vi årligt 1200 mennesker. Selv om vi gør alt, hvad vi kan for at passe godt på vores ting og penge, så er der et stort slid, og vores driftsbudget rækker ikke til at købe nyt, erstatte eller opdatere så meget og så hurtigt, som vi kunne ønske.

Enhver gave kommer patienterne til gavn og glæde

Direkte i form af gavens brugsværdi og indirekte, fordi vi så kan anvende driftsbudgettet til løn, mad, efter- og videreuddannelse af medarbejderne og alle de andre vigtige formål et højtspecialiseret behandlingssted har.

Hvis du ønsker at give Sclerosehospitalerne en gave

Hvis du ønsker at give Sclerosehospitalerne en gave, er du meget velkommen til at kontakte os og/eller indsætte et beløb på konto 4440 4440490387.

Hvis du udelukkende foretager en bankoverførsel, må du meget gerne angive, hvad du ønsker pengene skal gå til, og hvem du er.

Med din tilladelse, vil vi gerne have lov til at nævne dig og din gave her på vores hjemmeside under Nyheder.