Gå til hovedindhold

Valg til Patient- og pårørenderådet

Kort fortalt

Læs mere om valget til Region Nordjylland og Region Sjælland her på siden.

Valg til patient- pårørenderådet ved Sclerosehospitalerne

Nu kan du opstille dig hvis:

 1. Du har sclerose og har været indlagt på hospitalerne inden for de sidste 5 år og bor i Region Nordjylland eller i Region Sjælland
   
 2. Du er pårørende til en sclerosepatient, som har været indlagt på hospitalerne indenfor de sidste 5 år, og du bor i DK:
 • Du har en hustru/samlever som har sclerose
 • Du har en mand/samlever som har sclerose
 • Du har været barn af en forælder med sclerose
 • Du er forælder til en datter/søn med sclerose
 1. Information om rådet.

       Patient-pårørenderådet er nedsat af Sclerosehospitalernes bestyrelse mhp.:

 • At varetage nuværende og kommende patient- og pårørendeinteresser på begge Sclerosehospitaler
 • At deltage som disses repræsentanter i samspil med hospitalerne
 • At deltage i formidling af hospitalernes aktiviteter

Patient- pårørenderådet mødes fire gange om året og drøfter forhold af betydning for hospitalernes tilbud til patienterne. Rådet deltager i dialogmøderne med indlagte patienter. Rådet deltager efter behov som sparringspartner for hospitalerne ved vurdering af nye tiltag eller forandringer.

Har du lyst til at gøre en aktiv, frivillig og ulønnet indsats for brugerne af Sclerosehospitalerne?

Læs mere om rådet på vores hjemmeside "Om Sclerosehospitalerne".

 1. Meld dig som kandidat senest den 22. oktober 2021 kl. 12.00

Send dit ønske om at stille op til os (via nedenstående links) og skriv en lille præsentation. Præsentationen bliver offentliggjort til valget på hospitalernes hjemmeside, hos Scleroseforeningen og i lokalafdelingerne.

Tilmelding til opstilling:     

LINK-PATIENT https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4TM6LZ9XU59P

LINK-PÅRØRENDE https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=63E6SH1EUK3P                                  

Send også gerne et profilbillede af dig selv til haslev@sclerosehospital.dk

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte formand for patient- og pårørenderådet

Jette Schwartz
Mobil: 26430852
jette.schwartz1@gmail.com